Veřejnoprávnost je služba lidem

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

Český rozhlas, jehož je Radio Praha součástí, si v uplynulých dnech připomněl 85 let své existence. O tom, ke kterým okamžikům své historie se dnes nejvíce hlásí a také kam tato instituce dále směřuje, je rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu Václavem Kasíkem.

Generální ředitel ČRo Václav Kasík
Český rozhlas si v uplynulých dnech připomněl 85 let své existence. Které momenty z jeho historie byste zdůraznil jako klíčové nebo zlomové?

"Určitě bych měl připomenout hned ten první okamžik, tj. 18. květen 1923, kdy jsme zahájili pravidelné rozhlasové vysílání. Nutno podotknout, že jsme byli první na kontinentě, před námi byla jenom slavná BBC, a to je přece hezká pravda. Jistě nemůžeme zapomenout na rok 1945, kdy vlastně vysíláním Československého rozhlasu bylo odstartováno Pražské povstání. V těchto souvislostech samozřejmě musíme připomenout i rok 1968, který po invazi vojsk Varšavské smlouvy doznal vývoje, který všichni známe, nicméně vysílání Československého rozhlasu bylo opět v těch srpnových dnech klíčové. Jdeme-li dál, no tak určitě je vhodné připomenout vysílání Československého rozhlasu při událostech v roce 1989, když Občanské fórum dostalo prostor právě u nás. Potom 1. leden 1993, po rozdělení Československa, kdy se ustavil Český rozhlas. No a já považuji za takřka epochální den 21. říjen 2005, kdy bylo zahájeno digitální vysílání a vznikly první digitální stanice Českého rozhlasu."

Které priority jste si ve své funkci stanovil pro rok 2008?

"Asi bych si dovolil jenom malinkou úpravu, nejsem to já, který si priority stanovil, ale vedení Českého rozhlasu se dohodlo a následně rozhodlo, že budeme postupovat takto: rok 2008 je rok vzdělání. Za další v roce 2008 se rozhodlo velkou silou podpořit Radiožurnál jako vlajkovou loď mezi stanicemi Českého rozhlasu. Velmi důležitá je příprava na naše předsednictví v Evropské unii. No a i v návaznosti na ono předchozí je vhodné připomenout veliký rozvoj internetu, který chceme, aby byl zaznamenatelný."

Když mluvíte o roku vzdělání, čeho chcete docílit u redaktorů?

"Tak jednak samozřejmě, jak s oblibou říkám, nastavení většího vědomostního převisu, tj. obecné poznání, obecné vědění u našich lidí. Samozřejmě i jazyková vybavenost, neboť je předpokladem pro dobré fungování onoho půlroku, kdy bude náš stát v předsednictví Evropské unie. A jednak samozřejmě i zvýšený počet pořadů, které se vzděláním zabývají."

Václav Kasík při symbolickém zamykání historické budovy ČRo před zahájením rekonstrukce

Posluchači ve vysílání by to poznat neměli, aspoň doufám, že to nepoznají, nicméně tady probíhá docela velkolepá rekonstrukce historické budovy. Chci se zeptat, jak náročný je to úkol, na kolik let, a jak se zachová originální ráz té budovy?

"To jste připomněl velmi dobře, posluchač by neměl poznat, že tady tak obrovský zásah do organizmu Českého rozhlasu je. Po mnoha desítkách let situace nazrála a my jsme skutečně k rekonstrukci historické budovy museli přistoupit. Ono to je vlastně po šedesáti, možná bych řekl i po sedmdesáti letech masivní zákrok do památkově chráněného objektu, kolem kterého šla novodobá historie našeho národa. Rekonstrukce je rozsáhlá, je v objemu 650 až 700 milionů korun a doba stavebních úprav a prací je zatím prognózována na 19 měsíců od 20. září 2007 do jara 2009."

Vrátím se k tomu rázu budovy. Její vchod je také tradičním místem pietních aktů. Vy jste se nedávno zmínil, že budete rád, když se po momentálním přerušení pietní akty vrátí na toto místo. Bude tedy zachováno tak, jak ho lidé znají, jen snad čistější a novější?

Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík
"Ne, ne. Bude zachováno tak, jak předepisují architekti. Ti se drží původních projektů, původní stavby, a to říkám z toho důvodu, že v roce 1945, v květnu, byl Český rozhlas zasažen obrovskou pumou, která znetvořila vstupní vestibul. A tam byla v roce 1945 učiněna jakási provizorní úprava, ale tak jak to někdy bývá, provizorium trvá hodně dlouho, až dodnes. Čili my vracíme to, na co jste se ptal, do původní podoby, která se malinko liší podoby stávající, abychom vše, co památkově chráněné jest, zachovali."

Do různých debat se často vrací uvažování o pojmu veřejnoprávnost, který je samozřejmě spojen s Českým rozhlasem. Jak veřejnoprávnost definujete vy?

"Ukotvením slova služba. Veřejná služba, kterou provozuje Český rozhlas, je služba lidem, poplatníkům, kteří si tuto službu platí. Služby jsou to široké, já je stavím na tři pilíře: informace, vzdělání a kultura. A mám pocit, že se, aspoň ze všech ohlasů kolem, nám takovéto pojetí daří. A taky po svém říkám, že vlastně veřejnoprávnost je doložení vztahu k lidem."