Více než polovina Čechů je na svůj národ hrdá

Obecný názor říká, že vlastenectví je mezi Čechy mrtvá hodnota, že doba zakladatelů státu minula a vlastenectví dožívá s nejstarší prvorepublikovou generací. Překvapení však přinesly údaje Centra pro výzkum veřejného mínění.

Více než polovina Čechů, 54 procent, je na příslušnost ke svému národu hrdá. Ještě o tři procenta více lidí se domnívá, že vlast je hodnota, pro kterou je třeba v případě nutnosti i něco obětovat a polovina obyvatel by byla ochotna zemi bránit se zbraní v ruce, z mužů dokonce dvě třetiny.

Mezi důvody k hrdosti převládají sportovní a kulturní úspěchy, výsledky české vědy. Výsledek výzkumu upřesňuje vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Adéla Seidlová: "Více než polovina lidí v České republice uvádí, že se cítí být hrdá na to, že jsou občany České republiky. Nejčastějším důvodem bývá: je to naše vlast, je to domov, místo, kde jsme se narodili. Respondenti dále uváděli, že jsou hrdi na svou historii, bohatou kulturu a kulturní památky. Jedním z velice významných důvodů, proč být hrdý na Českou republiku, byly sportovní úspěchy našich sportovců."

K významným důvodům hrdosti se řadí také účast českých vojenských jednotek v zahraničních misích. Zjištění, která výzkum přinesl, pokládá Seidlová za překvapivé: "Určitě nás to překvapilo, a to především proto, že v posledním desetiletí se v médiích hovořilo skepticky o vztahu Čechů ke své zemi, k vlastenectví, co si myslíme o svém domově. Takže to, co bylo uváděno jako reprezentativní názory, to byly většinou názory těch intelektuálů, kteří o tom psali."

Výzkum ovšem prověřoval také věci, za které se jako Češi stydíme: "Stydíme se za to, jak probíhá transformace společnosti po roce 1989, jak vypadá politika v tomto období, a nejvíce se stydíme za to, jak se v České republice dodržují zákony."

Z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění ovšem rovněž vyplývá, že 90 procent Čechů má ke své zemi blízký vztah a tři čtvrtiny lidí zde chtějí žít. V této skupině se ovšem společně s věkem vazba na zemi snižuje a mezi 15 - 19letými by si Českou republiku pro svůj život vybralo už jen 20 procent respondentů.