Vinaři se dohodli s ministrem na vyšších dotacích

Pěstitelé vinné révy tvrdí, že českému vinohradnictví hrozí kolaps. Upozorňují například na to, že jejich kolegové z Rakouska dostávají až šestinásobné dotace. Sešli se proto s ministrem zemědělství Janem Mládkem a dohodli se na tom, jak jim stát pomůže z tíživé situace. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Loni dostali majitelé vinic za hrozny až o polovinu méně než v roce 2004. Navíc se podle Svazu vinařů meziročně zvýšil dovoz vína do Česka o 28 procent. Důsledkem je nezájem o české hrozny nebo jejich minimální cena. Předseda představenstva Agrární komory Břeclav Jan Hajda potvrzuje, že vinaře trápí obrovský pokles konkurenceschopnosti.

"Po vstupu do Evropské unie zvýšené dovozy především levných vín a horší dotační politika vinařů ve vztahu k sousedním zemím způsobily pokles zpeněžování hroznů. Celkový výpadek tržeb v minulém roce u vinařů byl 400 milionů korun a vinařství skončilo se ztrátou. Mimo to se ukázalo, že stát neochránil výsadbu 7000 hektarů vinic za poslední období, kdy drobní i velcí pěstitelé vložili do této investice 5 miliard."

Právě břeclavská komora v lednu pohrozila, že kvůli špatné ekonomické situaci uspořádá demonstraci. Ministerstvo na to reagovalo návrhem na zvýšení dotací na oplocení vinic, to však nepomohlo. Vinaři se pak setkali s poslanci zemědělského výboru, ani jejich schůzka ale plán na demonstraci neodvrátila. Situaci zklidnilo až jednání s ministrem zemědělství Janem Mládkem. Ministr vinařům slíbil například zvýšení příspěvku na integrovanou produkci ze 7.300 na 14.300 korun.

"V této chvíli vchází do tohoto programu zhruba 7 tisíc hektarů vinic z 18 tisíc, které máme. Ta částka má dvě části. Jedna je tzv. podpora na hektar, kterou dostávají všichni zemědělci, a druhá část - ta větší - je podpora vinařům, kteří se chovají ohleduplně k životnímu prostředí."

Navýšení se má týkat nejen vinařů, ale i pěstitelů chmele a ovoce. Mohli by tak získat asi 65 procent toho, co dostávají jejich kolegové v okolních zemích Evropské unie. Podle Mládka zaplatí Česko asi 20 procent dotací, zbytek vinařům přijde z EU. V Bruselu by se o úpravách dotací mohlo podle něj jednat v nejbližších dnech. Vinaři na návrh ministra přistoupili.

"Přesvědčil nás o tom, že tato varianta nemusí projít zvláštní notifikací v Bruselu, tak jsme na jeho návrh přistoupili, protože v minulém roce Brusel prakticky úmyslně zablokoval používání vinařského fondu na propagaci českých a moravských vín a toho jsme se chtěli vyvarovat."

Sněmovna chce ulevit malým vinařům také od administrativy. Poslanci v minulých dnech schválili návrh lidovce Jana Grůzy, podle kterého by malí vinaři nemuseli například vést evidenční knihy ani posílat hlášení o sklizni. Ministr zemědělství Jan Mládek byl proti.

"Tam bylo stanovisko ministerstva negativní, protože si myslíme, že to je v rozporu s unijní legislativou."

Také poslanec Grůza připustil, že schválení úlev může znamenat střet s Evropskou unií. Jak řekl, Evropa velmi přísně střeží produkci vína a jakékoliv množství, které se uvádí na trh, musí být dokladováno a jakýkoliv vinař, který prodá byť jen jeden litr vína, spadá pod přísnou legislativu Evropské unie. Administrativní zátěž však vzbudila mezi drobnými vinaři obrovskou nevoli. Grůza proto navrhl zbavit těchto povinností vinaře, kteří nevyrobí více než 2000 litrů vína a pěstují ho na nejvýše 20 akrech půdy. Jak řekl, je třeba, aby se v EU začalo diskutovat o tom, že některá nařízení nemusí vyhovovat jednotlivým státům unie a mohou způsobovat určitou likvidaci jejich tradiční kultury.