Vláda chce podpořit obnovu Terezína

Terezínské ghetto

Pevnostní město Terezín by se při optimistické variantě příštího vývoje mohlo do roku 2013 výrazně změnit. Vláda totiž rozhodla o jeho finanční podpoře a vypsala zvláštní dotace ve výši 7,5 miliardy korun, které budou pocházet z domácích i evropských zdrojů. Terezín navíc zasáhly před třemi lety rozsáhlé povodně, s jejichž následky se potýká dodnes. Ale to není jediný problém města. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Starosti městu způsobil také odchod armády koncem 90. let. Kasárenské bloky totiž tvořily 40 procent rozlohy města, které se tak odchodem vojáků dostalo téměř na úroveň vesnice. Žije tu zhruba 1900 lidí, přitom Terezín je město pro 7000 obyvatel. Radnice proto vypracovala Europrojekt, jak město znovu oživit, uvedl starosta Jan Horníček. Jaká varianta tedy zvítězila?

"Zbudovat zde studijní městečko, kde by byly jak střední, tak vysoké školy. Ukazuje se zajímavá věc, že amáda i studenti jsou podobné skupiny lidí. Společně bydlí, společně se stravují, mají společnou výuku, společné zájmy, sport, kulturu, takže to využití objektů je naprosto optimální pro tyto dvě skupiny. Proto jsme zvolili možnost univerzitní městečko."

Město už s některými školami spolupracuje. Jak řekl premiér Paroubek, Terezínu by slušela i mezinárodní škola, neboť se zapsal do dějin mnoha národů. Za druhé světové války se stal symbolem perzekuce a genocidy. Nacisté zavlekli do terezínské Malé pevnosti a terezínského ghetta desetitisíce vězňů.

"Tuto stránku my nikdy opomíjet nebudeme, protože je nedílnou součástí dějin Terezína. Myslím si také, že v tomto státě schází vzpomínka na dobu, kdy jsme byli součástí Rakouska-Uherska. Proto by městu slušela nějaká větší expozice, nějaké krásné vojenské muzeum."

Starosta Jan Horníček je rád, že si vláda vzala problematiku Terezína za svou a vyplatila se tříletá práce města, kdy se téměř všichni členové vlády s Terezínem i Europrojektem seznámili. Teď záleží vše na tom, jak se podaří sehnat na projekt všechny potřebné dotace. Jak uvedl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, bude zřízen koordinační výbor, který bude pomáhat při přípravě projektu.

"Rozhodně žádné konkrétní peníze nepadly. Co padlo, tak že vláda se přihlašuje k tomu, že bude městu Terezín pomáhat při realizaci projektu."

Jakou šanci dáváte tomu, že se podaří částku sehnat a projekty uskutečnit?

"Já jsem realista. Předpokládám, že v některých částech ta šance je poměrně velká. To znamená, že by se investovalo z peněz Evropské unie na léta 2007 až 2013 do rozvoje cestovního ruchu, kongresové turistiky i přednášek a tak dále. Pokud se týká té druhé části projektu, využití pro školící centrum, respektive vysokou školu, tam v této chvíli vidím ty obrysy méně jasně."

Součástí Europrojektu je i oprava unikátní barokní pevnosti. Povodeň se totiž podepsala na stavu podzemních chodeb, které byly zaplaveny a zčásti poničeny. Vláda už po povodni poskytla Terezínu dotaci ve výši 134 milionů korun. Záplavy tehdy zničily majetek za 5 miliard.