Výkup pozemků pro Hyundai se neobešel bez vyhrožování

Viceprezident společnosti Hyundai In-Seo Kim s Evženem Tošenovským, Foto: ČTK

V podhůří Beskyd vznikne velká automobilka, to už je skoro jisté. Smlouva ještě nebyla podepsána, ale společné memorandum ministerstva průmyslu a obchodu a zástupců jihokorejské automobilky o tomto záměru v pondělí ujistilo veřejnost. Konečná smlouva o investici bude parafována v polovině května, poté co ji schválí vláda, moravskoslezské zastupitelstvo a představenstvo společnosti Hyundai.

Viceprezident společnosti Hyundai In-Seo Kim s hejtmanem Evženem Tošenovským,  Foto: ČTK
Co automobilka přinese Moravskoslezskému kraji a České republice vůbec? Severní Morava je podle statistik druhá v počtu nezaměstnaných a automobilka tu vytvoří značné množství pracovních míst. Může představovat přítomnost automobilky i rizika? Podle Pavla Bartoše, předsedy moravskoslezské Hospodářské komory nikoli.

"Víte, my jsme se na představenstvu krajké hospodářské komory v závěru loňského roku zabývali tím problémem velmi podrobně, to ještě nebyly scelené pozemky, a stanovisko bylo jednoznačné. Že prostě takováto investice s takovým novým, velmi sofistikovaným oborem výroby může pro kraj znamenat něco podobného jako v dávné minulosti zahájení výroby železa."

Podle Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se ale jednostranná orientace na automobilový průmysl se může stát pro ekonomiku problémem. Také starostka obce Nošovice Dana Tichá počítá s negativními dopady:

"Počítáme s negativními dopady při výstavbě, kdy zaprvé to budou demolice rodinných domů, které nás čekají, potom určitě zvýšený hluk, prašnost při výstavbě. V té další fázi se to uvidí, bude určitě zvýšená doprava, která ale doufáme, že bude vedena po plánované nové stavbě rychlostní silnice."

Zabezpečit oblast sociálně je ale momentálně priorita. A jak se na vliv automobilky dívají ekologové? Nezávislý posudek ministerstva životního prostředí zatím není hotov. V obci ale existuje sdružení Půda k životu, které už na ekologické dopady výstavby závodu upozorňuje. Podle Ludmily Kozlové ze sdružení se skrývka několikametrové vrstvy zeminy na 276 ha plochy bude muset rozvážet po okolí. To ovlivní kvalitu ovzduší i vzhled krajiny:

"My jsme to sdružení založili proto, abychom zabránili výstavbě té automobilky. Chtěli jsme zachovat tu zemědělskou produkci v Podbeskydí, aby tam byla zachována ta krajina taková, jaká byla. Je to na podhůří Beskyd, a když někdo vyjde na jakýkoliv kopeček, na Smrk, Lysou horu, tak uvidí na 300 hektarech velikou fabriku."

Co vás přimělo k tomu prodat nakonec tu půdu?

"Hrubé násilí. My jsme dostali výhrůžné dopisy, my, potom ještě dva lidé v Nošovicích, majitelé těch pozemků, kteří nechtěli podepsat, kde nám bylo vyhrožováno smrtí. Nejenom nám, ale i našim nejbližším, ať si užíváme života, že nevíme, kdy skončí."

Beskydy
Dojde k demolici 20 domů, do vykoupení domů a pozemků investoval Moravskoslezský kraj 20,5 milionů korun. Manželé Kozlovi patří k těm, na jejichž pozemku bude továrna stát. Starostka obce Tichá říká, že ale většina nošovických obyvatel byla pro výstavbu závodu.

"Občané mají, nebo měli ve vlastnictví pozemky v té průmyslové zóně, ale týkalo se to možná sto čtyřiceti vlastníků, a v podstatě většina z nich chtěla prodat. Tím vlastně projevovala souhlas s tou zónou. My jsme si kdysi i dělali takovou anonymní anketu v obou obcích, to bylo před vánovcemi, a z ní vyplynulo, že asi 80 procent lidí řeklo, že když už tady něco má být, tak aby tady byla továrna Hyundai. Možná to bylo podmíněno tím, že kraj nabídl rodinám 100.000, jako kompenzaci za potíže způsobené výstavbou."

Automobilku bude od obytné části vsi oddělovat 15 metrů vysoký ochranný val.