Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Nový domov přináší obsáhlý rozhovor s Josefem Skálou, dlouholetým vedoucím vancouverského Divadla Za rohem, loni na podzim vyznamenaného oceněním Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Josef Skála
Nový domov přináší obsáhlý rozhovor s Josefem Skálou, dlouholetým vedoucím vancouverského Divadla Za rohem, loni na podzim vyznamenaného oceněním Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

„Pro nás, zasloužilé členy, je Gratias Agit oceněním tří desetiletí práce a potvrzením, že se nám podařilo obohatit život zdejší krajanské komunity a že se naše divadlo stalo skutečnou součástí celkové české divadelní kultury. Pro nové členy je to stimul,“říká v rozhovoru profesor Skála. A poznamenává: „Kdyby nám někdo před pár desetiletími řekl, že tato pocta (...) nám navíc bude udělena v Černínském paláci v Praze význačným představitelem a mecenášem našeho protikomunistického exilu – knížetem Karlem Schwarzenbergem, považovali bychom ho za blázna.“

Josef Skála, občanským povoláním profesor dětského lékařství se specializací na onkologii, své angažovanosti v umění přičítá i to, že ho otevřela neortodoxním, až revolučním přístupům v léčbě zhoubných onemocnění, kde například stál u kolébky transplantací kostní dřeně a mnoho let věnoval vývoji netoxické léčby, která dává pacientovi šanci na normální budoucí život.

Týdeník chorvatských Čechů Jednota připomíná vleklý spor o rovnoprávné používání češtiny ve městě Daruvar. Chorvatský ústavní soud má už dva roky na stole návrh na posouzení ústavnosti stanov města, o němž zatím stále nerozhodl. Parlamentní poslankyně za českou a slovenskou menšinu Zdeňka Čuchnilová proto v této souvislosti v rozhovoru pro Jednotu zmiňuje i možnost obrátit se na soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Jiří Brady
Časopis Čechoaustralan připomíná okolnosti vlastního vzniku v glose Miloše Ondráška o rozkolu v melbournské české pospolitosti, jehož příčina podle autora nebyly výborem tamějšího Sokola nikdy veřejně objasněna. „Domníval jsem se, že cesta k nápravě by vedla přes upřímnou výpověď nespokojenosti z obou stran a uveřejnění tohoto jednání v Kvartu, Čechoaustralan tehdy ještě nevycházel. Sokolové mlčeli,“ připomíná autor a pokračuje otázkami: „Odnaučili jsme se psát pravdu? K Masarykovi se již nehlásíme?“. V závěru autor vysvětluje: „Zneklidněné ovzduší pak způsobilo, že v Melbourne vedle sokolského Kvartu začal úspěšně vycházet krajanský měsíčník Čechoaustralan.“

Nový domov na své titulní straně informuje, že Jiří Brady byl začátkem letošního roku oceněn Řádem provincie Ontario. Nejvyšší ontarijské civilní vyznamenání mu bylo uděleno za celoživotní úsilí týkající se obrany lidských práv a svobod. Lista pak oceněnému zvláště děkuje za jeho působení na poli šíření informovanosti o holocaustu a rasové nesnášenlivosti.