Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Měsíčník České listy ve svém listopadovém čísle informuje o výstavě o čs. vojenském exilu 20. století, která proběhla v Českém centru v Moskvě. Součástí expozice, kterou připravil kurátor Jan Kratochvil, byly i panely vypovídající o zločinech komunismu v 50. letech. Pro ruské důstojníky a veterány 2. světové války, kteří se ve velkém počtu zúčastnili zahájení výstavy, to bylo neznámé a těžko pochopitelné téma. Autoři výstavy tu navázali spolupráci s "Muzeem historie Gulagu", které dokumentuje represe v Sovětském svazu mezi lety 1918 až 1955.

Gulag
Měsíčník České listy ve svém listopadovém čísle informuje o výstavě o čs. vojenském exilu 20. století, která proběhla v Českém centru v Moskvě. Součástí expozice, kterou připravil kurátor Jan Kratochvil, byly i panely vypovídající o zločinech komunismu v 50. letech. Pro ruské důstojníky a veterány 2. světové války, kteří se ve velkém počtu zúčastnili zahájení výstavy, to bylo neznámé a těžko pochopitelné téma. Autoři výstavy tu navázali spolupráci s "Muzeem historie Gulagu", které dokumentuje represe v Sovětském svazu mezi lety 1918 až 1955. Časopis přináší také životní příběh manželů Ivany a Jana Bendových, architektů, kteří se přes kanadský exil dostali až do Šanghaje.

Do redakce jsme dostali i církevně orientovaný měsíčník Hlas národa, který vydává Centrum pro Česko - americké dědictví Velehrad ve Spojených státech. Informuje například o Josefu Randovi, českém sochaři, který emigroval do Kanady. V torontském Masaryk Townu vytvořil památník obětem komunismu "Znovuukřižovaný". V Hlasu národa se píše i o plánech na přesun Radia Svobodná Evropa z centra Prahy na pražský Hagibor.

Václav Havel
Vídeňské Svobodné listy se vracejí k udělení vysokého rakouského vyznamenání - čestného kříže za vědu a umění, které v listopadu propůjčil rakouský prezident Heinz Fischer bývalému českému prezidentu Václavu Havlovi. Fischer zdůraznil, že Havel si tuto cenu zasluhuje nejen jako dramatik, ale i jako bývalá hlava českého státu, když se zasazoval o posílení vzájemných vztahů mezi Prahou a Vídní. Listy informují i o diskusi o poválečných letech ve Vídni, kterou na listopad připravila Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku. Čtrnáctideník českých krajanů při této příležitosti otiskuje rozhovory se dvěma účastnicemi odbojového hnutí české menšiny v Rakousku v období 2. světové války.

Americké listy přinášejí zamyšlení bývalého velvyslance České republiky v USA Alexandra Vondry nazvané Stále nedokončený listopad. Za 16 let, které uběhly od sametové revoluce, má podle něj země dobré výsledky. Stále tu ale zůstávají nedořešené problémy: třeba nereformovaní komunisté.