Za meze platí zemědělci pětkrát vyšší daň než za výnosná pole. Ministerstvo plánuje změnu

Foto: Štěpánka Budková

Zemědělcům komplikuje život zákon o dani z nemovitých věcí. Za takzvané neplodné plochy jako jsou meze, kusy skal, křovin, aleje nebo příkopy kolem polí platí pětkrát vyšší daň než ze zemědělsky využívaných polí. Ministr zemědělství za ČSSD Miroslav Toman proto zvažuje změnu.

Foto: Štěpánka Budková
Z orné půdy platí hospodařící zemědělci daň od 380 do 420 korun za hektar ročně, zatímco za hektar takzvaných ostatních ploch, která se obdělávat nedají, zaplatí na daních dva tisíce. Pro farmáře tak různé remízky, skály či meze představují několikanásobnou ztrátu. Přijdou o výnosy z polí, většina zemědělců navíc hospodaří v nájmu a vlastníkovi musí platit i za nevyužívanou plochu a do třetice je zatíží právě vysoká daň.

V souvislosti se stále častějšími suchy se přitom v poslední době intenzivně mluví o nutnosti návratu původních krajinných prvků do tuzemské přírody. Zvyšují pestrost krajiny, rozčleňují jí na menší celky a napomáhají tak zadržování vody v krajině včetně toho, že omezují odpar vody ze zemědělské půdy.

Podle tajemníka Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka by je stát měl podporovat. Platit několikanásobně vyšší daň z neplodné půdy je podle něj absurdní.

"Jsou to většinou okraje různých polí nebo nějakých předělů s dalšími částmi biotopů, ať už to jsou rybníky, lesy, meze a tak dál. A musí se platit zákonná daň, ale prakticky je to nesmysl."

Také agrární analytik Petr Havel připomíná, že plochy, které krajinu rozčleňují, jsou důležité. Některé krajinné prvky by proto podle něj měl stát naopak dotovat.

"V roce 2010 se daly krajinné prvky na roveň orné půdy a teď je potřeba s tím pohnout ještě o kousek dál a ty krajinné prvky jednak zvýhodnit daňově a jednak tam dát vyšší sazbu dotace, aby naopak byla motivace udržovat a rozšiřovat, přibližuje, jak by se situace krajinných prvků mohla zlepšit.

Změna zdanění zemědělských pozemků

Ministr zemědělství Miroslav Toman si nechal vypracovat analýzu, kterou chce projednat s ministryní financí za hnutí ANO Alenou Schillerovou. Ve hře je podle něj možnost novelizace zákona o dani z nemovitosti.

"Hledám možnosti řešení, aby zemědělci měli motivaci krajinné prvky přirozeně respektovat a nebrali je jako překážku při hospodaření. Momentálně situaci analyzujeme a budeme chtít podniknout určité kroky. Musíme ale všechno dělat po dohodě s ministerstvem financí. Tam chceme jít v okamžiku, až budeme mít přesný přehled, kolik toho je a čeho se to bude týkat," upřesnil.

Ministerstvo financí potvrdilo, že se v současné době tímto tématem zabývá.