Začíná platit dlouho připravovaná novela silničního zákona

Řidičům už nehrozí za malé překročení rychlosti nebo požití malého množství alkoholu bodový postih. Od 1. srpna totiž začala platit dlouho připravovaná novela silničního zákona. Mimo jiné počítá s tím, že zimní pneumatiky budou v podstatě povinné od listopadu do března. Obecní policie už řidiče také nemusí informovat o měření rychlosti značkami.

Kvůli zjednodušení systému se počet bodovaných přestupků snížil ze 44 na 27. Přesto podle Zuzany Strnadové z Centra dopravního výzkumu změny přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu:

"Zvláště vybrané bodované přestupky, které mají přímou souvislost k bezpečnosti silničního provozu, jsou zpřísněné, to znamená mají navýšené bodové ohodnocení."

Zrušeny byly jednobodové tresty, přísnější postih naopak čeká na řidiče za přestupky proti životu a zdraví, jako například za nepřipoutání se bezpečnostními pásy a za ohrožování dalších účastníků silničního provozu. Za některé přestupky byly bodové sankce i nově zavedeny:

"Například nezastavení při dopravní nehodě a neposkytnutí první pomoci, toto dříve v bodovém systému nebylo. Pak je to například zvýšení bodového ohodnocení pro přepravu osob v zádržném dětském systému. Tam došlo k víc než oprávněnému navýšení, aby všechny osoby, které přepravují děti, používaly zádržný systém takový, který odpovídá věku, výšce a váze dítěte,"

říká Zuzana Strnadová z centra dopravního výzkumu, které se na přípravě novely podílelo.

Z bodového systému naopak úplně vypadly přestupky jako jízda pod vlivem alkoholu do 0,3 promile:

"Hranice 0,3 promile alkoholu je sice tolerovaná bodově, ale zase je postižena pokutou. Takže aby si to řidiči mylně nevysvětlovali, že je tam tolerance, ta stále zůstává nulová,"

vysvětluje Strnadová. Zpřísněný je postih za ohrožení při předjíždění jiného řidiče a zmírněn byl naopak trest za držení telefonu při jízdě. Zákon rovněž umožňuje policii zadržet na 48 hodin vozidlo, které se účastnilo tajného závodu při běžném provozu.

Pokud se řidič takzvaně vyboduje, to znamená že přijde o 12 bodů a ztratí řidičské oprávnění, bude muset projít dopravně-psychologickým vyšetřením, říká Alois Hudeček, ředitel Asociace dopravních psychologů:

"Úkolem toho dopravně-psychologického vyšetření je zjistit základní věci. Pokud by byl někdo patologicky agresivní, tak samozřejmě za volant nemůže. Ale jeho poslání je do budoucna i výchovné. Psycholog by na základě analýzy výsledků vyšetření měl stanovit zásady budoucího dopravního chování, aby k těm negativům nedocházelo, a jednak by měl toho jedince upozornit na některé jeho negativní návyky, kterých si nemusí být vědom nebo které si vnitřně nechce připustit."

Mezi novinky zákona ale také patří, že řidiči z povolání ode dneška nemusejí na povinné neurologické vyšetření.

Systém přidělování trestných bodů za dopravní přestupky byl v České republice zaveden dne 1. července 2006. Důvodem byla snaha omezit vzrůstající počty dopravních nehod a s nimi spojená úmrtí řidičů a chodců, což se bezprostředně po zavedení bodového systému ukázalo jako účinné. Jak uvádí Policie ČR, v následujících letech pokračoval pozitivní trend.