Zájemci o češtinu se účastní Letní školy slovanských studií

Letní škola slovanských studií, Foto: ČTK

Letní škola slovanských studií přilákala do Prahy na 200 zahraničních zájemců o češtinu. Čeká je nejen intenzívní výuka jazyka, ale i návštěvy divadel, muzeí a výlety. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Letní škola slovanských studií,  Foto: ČTK
Letní škola slovanských studií zahájila už svůj 46. ročník. Zájem o češtinu je veliký. Například v Praze se počet studentů pohybuje na hranici kapacitních možností, aby byla zachována kvalita výuky. Do hlavního města se sjeli účastníci z 36 zemí 4 kontinentů. Nejvíce jich přijelo z Německa a Spojených států. V posledním desetiletí jezdí pravidelně i z Japonska a Koreje, letos jsou zde i zájemci z Latinské Ameriky. Jak uvedl ředitel školy Jan Kuklík, výuka češtiny je diferencovaná do 4 skupin, kam jsou uchazeči zařazeni podle vstupního testu.

"Pro ty středně pokročilé a pokročilé účastníky kursu máme připraven i bohatý program přednáškový ve třech cyklech podle jejich vlastního zájmu. Každý den si mohou vybrat, na kterou přednášku chtějí jít. Ty jsou nejen z jazykovědy a literární vědy a historie, to je samozřejmé, ale i z oblasti dalších společenských věd, z české historie, ale i třeba z politologie, divadelní vědy, kunshistorie a tak dál."

Účastníku školy slovanských studií čeká kromě intenzívní výuky i návštěva divadel, muzeí a každou sobotu a neděli výlety. Ty jsou dělány tak, aby navazovaly na přednáškový a výukový program. Jsou tam například literární místopisné zájezdy a nebo zájezdy, které se váží k české historii. Jak dodal Jan Kuklík, složení účastníků školy je velmi různorodé.

"Úplně největší počet je z řad těch, kteří studují doktorandské programy, to je tak možná mezi 25 až 30 lety. To je pro tu školu moc důležité, neboť to jsou lidé, kteří při studiu slovanských jazyků, si tu češtinu už vybrali docela vážně. A těch je skoro jedna třetina. Pak jsou tu samozřejmě i studenti, kteří s češtinou začínají, jsou tady i učitelé, překladatelé, tlumočníci, ale i lidé z novin, z obchodu a tak."

A jsou tam také děti českých krajanů?

Letní škola slovanských studií,  Foto: ČTK
"Dokonce je pro ně připraven speciální kurs, protože oni nemají problém v komunikaci, ale mají problém, když mají psát. Takže jeden z těch našich zkušených učitelů s nimi hodinu každý den koná trénink v psaní, ale samozřejmě i v problémech, které mají s gramatikou."

Do tohoto speciálního kursu chodí například Australan Libor Mikeska, jehož rodiče pocházejí z Brna. Jak uvedl, chce umět češtinu bez chyb. Rád čte Milana Kunderu, zná divadelní hry Václava Havla a v Praze už je podruhé. Do Prahy se v rámci školy vracejí i bývalí absolventi jejích škol. Například osmačtyřicetiletý Fin, který v české metropoli před 22 lety studoval Umělecko -průmyslovou školu a nedávno ilustroval česko-finskou konverzaci. Najdou se tu i lidé, pro které je čeština opravdovým koníčkem, jako například jeden pán z Itálie.

"On je to takový jazykový polyglot. Když nám v tom vstupním testu psal kolik jazyků umí, tak mu rozhodně ten řádek nestačil. Tomu pánovi je 65. To je opravdu muž, pro kterého je čeština takové pozdní jazykové obveselení."

A to mu, jak dodal Jan Kuklík, může škola dopřát do 22. srpna, kdy Letní škola slovanských studií končí.