Základna ještě není, vrásky už ano

Foto: ČTK

Skupina českých expertů z ministerstev zahraničí a obrany jednala minulý týden ve Spojených státech amerických o podmínkách případného zřízení americké protiraketové základny na územím České republiky. Tato základna by měla být vybavena radarem a bezhlavicovými raketami, které by měly sestřelit za letu nepřátelské balistické střely směřující na USA nebo Evropu. Už samotná možnost vzniku takového vojenského zařízení u nás vyvolal v Česku řadu odborných i laických polemik, mnohdy velmi kontroverzních. Svůj názor na toto téma vyložil politolog Jiří Pehe, kterého jsem požádal o rozhovor.

I když ještě není jisté, zda základna vyroste u nás nebo v Polsku, už dnes laická veřejnost mnohdy říká: "Jedněch základen jsme se po více než dvaceti letech zbavili, další, z opačné strany, si sem zveme." Americký velvyslanec v Česku takovéto srovnání odmítá. Jak byste na citovaná slova reagoval Vy?

"Já si myslím, že srovnání sovětských a amerických základen na našem území je skutečně naprosto nepatřičné a je to téměř ta nejhorší možná demagogie. Jde o to, že ty sovětské základny byly na území Československa umístěny de facto bez nějakého svobodného, demokratického rozhodnutí občanů a byl to akt okupace, kdežto o těch amerických základnách se svobodně diskutuje, máme možnost se o tom svobodně rozhodnout, máme možnost říci ano nebo ne. A navíc účel těch základen je naprosto odlišný. Zatímco sovětské základny byly jakýmsi předmostím sovětského impéria ve střední Evropě a měly za úkol udržovat neostalinský, komunistický režim v Československu, tak účelem těch amerických základen je obrana Spojených států, potažmo Evropy před případným útokem, a rozhodně nejsou výrazem nějakých imperiálních ambicí Spojených států amerických."

Kromě občanských demokratů se všechny parlamentní strany domnívají, že o případném umístění americké protiraketové základny na našem území by měli lidé rozhodnout v referendu. Je však reálné, aby několik milionů hlasujících mělo dostatek informací pro skutečně zodpovědné rozhodování?

Foto: ČTK
"Jedním z účelů zastupitelské demokracie je, aby zastupitelé, tedy poslanci v našem případě, odborně posoudili některé složité návrhy zákonů nebo některá rozhodnutí. Jsou prostě určitá rozhodnutí, která občané jen těžko mohou posoudit ve všeobecném hlasování prostě proto, že buď nemají dostatek informací nebo ty věci jsou tak komplexní, že průměrný občan si na ně může utvořit přinejlepším velmi povrchní názor. Domnívám se proto, že pořádat referenda k takovým otázkám, jako je například umístění základen, kde celá řada informací je nejenom vysoce technického rázu, ale také jsou zde některé informace, které mohou být i tajné, takže veřejnost vlastně nemůže vědět z určitých důvodů naprosto vše. To prostě není věc pro referendum a o takových záležitostech by měli rozhodovat poslanci, které si koneckonců právě z těchto důvodů platíme."

Americká strana české experty ujistila, že NATO plně podporuje americký systém protiraketové obrany, který má rozhodující význam jak pro USA, tak pro ostatní členské země Severoatlantické aliance. Není tedy umístění tak důležité základny na Česka naší alianční povinností?

"Je samozřejmě pravdou, že ta americká základna je v tomto okamžiku především jakýmsi nástrojem Spojených států k jejich vlastní obraně. Není to alianční projekt, není to projekt NATO. Na druhé straně Američané naznačují, že by se to takovým projektem stát mohlo a že ta základna by nemusela být využívána pouze k obraně Spojených států před nepřátelskými raketami, ale vlastně celé Evropy. Já si především ale myslím, že ta věc má určitou morální dimenzi, že Česká republika si užívá už několik let obranného deštníku Severoatlantické aliance, jejímž hlavním pilířem a potažmo tedy našim hlavním spojencem jsou Spojené státy americké. Myslím si tedy, že bychom neměli znovu, už pokolikáté v naši historii, se stavět do role jakýchsi pasivních příjemců určitých bezpečnostních záruk, aniž bychom byli ochotni za to něco dávat zpět."

Foto: ČTK
Představme si situaci, že americká protiraketová základna našem území je. Myslíte si, že se skutečně tímto zvýší naše bezpečnost. Může to přece být potenciální cíl útoku případného agresora či teroristické skupiny.

"Je samozřejmě pravda, že zaková základna by se mohla stát cílem útoku nějakého agresora. Na druhé straně to je přece přesně ono riziko, jež by na sebe zodpovědná země, které jde o bezpečnost západního civilizačního okruhu, to znamená našich spojenců v rámci NATO, ale i v Evropské unii, měla vzít. Nic prostě není bez rizik v tom současném světě, a myslím si, že pro Českou republiku by bylo velmi nešťastné, kdyby se chtěla stavět do role země, která na jedné straně natahuje ruce ke svým mocným západním spojencům, v tomto případě Spojeným státům, s prosbou o ochranu a o bezpečnost, a zároveň není ochotná podstupovat žádná rizika."

Sice ještě nevíme, zda vůbec u nás zmiňovaná základna bude, ale kdybychom už nyní měli porovnat její klady a zápory, co by podle Vás převládlo?

"Já osobně se domnívám, že dlouhodobě by převládly klady. Nejenom v tom smyslu, že bychom si uvědomili, že máme určité závazky, o tom jsem již mluvil, což by bylo, vzhledem k tomu, jak chápeme naši vlastní bezpečnost, každopádně lepší a přímočařejší řešení, ale také si myslím, že dlouhodobě by převážila i ostatní pozitiva, ať už jde o ekonomické výhody nebo o některé technologické výhody, tedy určitý transfer některých znalostí od Spojených států směrem k nám. Také si myslím, že by to mohlo mít i pozitivní politické dopady. Například Česká republika dlouhodobě usiluje o zrušení víz pro své občany při cestování do Spojených států, a já si myslím, že toto by byl opravdu velmi silný signál směrem ke Spojeným státům, že v tomto ohledu je třeba něco dělat. Těžko si lze představit, že Spojené státy by si mohly nárokovat mít na území České republiky takovouto základnu, a přesto českým občanům v podstatě ztěžovat cestování do Spojených států z bezpečnostních důvodů. Bylo by tedy mnohem snazší pro Českou republiku potom uplatňovat i v politice onu vyjednávací metodu 'něco za něco'."

Naše prestiž by prostě stoupla.

"Obecně by samozřejmě také stoupla prestiž České republiky. Myslím si, že je zde samozřejmě ono již zmíněné riziko útoku na takovouto základnu, ale obecně víme, že každý stát a dokonce i mnohá hnutí, například teroristická, si dobře rozmyslí jakýkoliv útok na jakoukoliv instalaci Spojených států, protože vědí, že by následovala tvrdá odveta. Takže ono to má svůj rub i líc, a myslím si, že instalace takovéto základny na českém území nemusí nezbytně znamenat pouze zvýšení rizik. Může naopak znamenat zvýšení naší bezpečnosti."