Zástupce CzechTrade v Calgary: bariérou pro obchod s Kanadou je vzdálenost

Foto: Khalil Baalbaki

Kanada se stává pro české firmy opět lákavou zemí pro vývoz. Nedávno kanadský premiér Stephen Harper potvrdil, že skončí vízová povinnost pro české občany. Za několik let také vstoupí v platnost nová obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií. Smlouva by měla zajistit nárůst vzájemného obchodu o 23 procent. Konkrétní text dohody, označované jako CETA, ještě musí dopracovat experti. I přes geografickou vzdálenost se tak zjednoduší přístup českých podnikatelů k této severoamerické zemi.

Jaroslav Jerry Jelínek,  foto: KSOK
Současný zájem českých firem o Kanadu popsal honorární generální konzul v Calgary a zdejší zástupce společnosti CzechTrade Jaroslav Jerry Jelínek.

"Kanada není na exportním radaru českých firem. Většina českých firem se orientuje buď přímo na Evropu, EU a okolní země, nebo jdou směrem na východ. Kanada, i když na mapě se dá těžko přehlédnout, tak na to exportním radaru bohužel není."

Co je podle něj důvodem této situace?

"Myslím si, že jeden z těch důvodů - i když dneska už neopodstatněných - je právě ta vzdálenost. Dnes to vůbec není nutné. Vzdálenosti se dají velice lehce překlenout. Další věc je, že do Kanady, obzvlášť do západní a severní Kanady, se musí exportovat vždycky. Říkám to proto, že třeba v západní a severní Kanadě se v podstatě nic nevyrábí. Přitom jsou tam velké doly na všechno možné, Kanada je samozřejmě o nerostných surovinách a nerostném bohatství, tam se těží. Jsou tam potřeba stroje, strojní zařízení. Ty se musí dovážet. Jestli se dováží z východní Kanady, kde se vyrábí, což je 3500-4000 kilometrů, nebo se dováží 8 nebo 10 tisíc kilometrů z České republiky, tak to už je celkem jedno."

Vzájemné obchodní vazby popsala Radiu Praha také Ludmila Štěrbová z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.

Ludmila Štěrbová,  foto: VŠE
"Současná obchodní výměna se pohybuje rozdílně ve vývozu a dovozu. ČR má do Kanady aktivní obchodní bilanci, ale jenom v posledním období. Vyváží za zhruba 5 miliard korun ročně a dováží za něco málo přes 3 miliardy. České firmy vyvážejí do Kanady zejména výrobky ze železa, jako třeba kolejnice nebo lité výrobky ze železa a z oceli. Ale třeba také pneumatiky, přírodní uran, obráběcí stroje, mikroskopy a další výrobky, které spíše mají strojírenské zaměření. Naopak z Kanady dovážíme farmaceutické výrobky, ale také některé suroviny jako hliník a slitiny hliníku a stroje a přístroje pro automatizované zpracování dat nebo telefonní přístroje. ČR téměř z Kanady nevyváží potraviny s výjimkou luštěnin."

Smlouva CETA by měla přinést nové příležitosti pro kanadské i evropské firmy a investory. Jde o první podobnou smlouvu se zemí ze skupiny G8. Podobnou smlouvu nyní EU vyjednává také se Spojenými státy. Jaké jsou současné bariéry vzájemného obchodu, vyjmenovává Ludmila Štěrbová.

"Současné obchodní bariéry leží zejména v tom sektoru zemědělského obchodu, protože obchod s průmyslovými výrobky v zásadě byl hodně liberalizován mnohostranným obchodním systémem ve světové obchodní organizaci. Zemědělský trh byl značně limitován, tedy uzavřen z obou stran, a to především kvótami, ale také samozřejmě celními bariérami. Takže nová dohoda, která bude uzavřena mezi Evropskou unií a Kanadou, otevře zejména tento sektor, i když celkově budou eliminována cla na 99 procent veškeré obchodní výměny. Velmi významné je právě otevření kvót, protože nelze se spoléhat jenom na nulové celní bariéry, ale je nutno vždy, zejména v zemědělském sektoru, se dívat na to kolik vlastně se může dovézt a kolik se může do Kanady eventuálně vyvézt."

Podle údajů Evropské komise byla Kanada v roce 2012 dvanáctým nejvýznamnějším obchodním partnerem unie, připadala na ni skoro 2 procenta celkového vnějšího obchodu. Dohoda CETA by měla vytvořit velký trh pro služby, zboží i investice. Co bylo na jejím vzniku nejtěžší?

Ilustrační foto: Khalil Baalbaki
"Jednání o vzájemném uvolňování obchodu a liberalizaci jsou relativně složitá. Dohoda nezahrnuje pouze vzájemný obchod, ale zahrnuje i další aspekty, které s obchodem souvisí. K těm aspektům patří například vzájemné uznávání shody, čili technických norem a předpokladů. Vzájemné uznání velmi usnadní obchod a výrobci a vývozci, kteří dovážejí na partnerský trh, budou muset certifikovat své zboží, ale budou moci na ten trh vstupovat přímo. To je jedna velmi složitá oblast."

Jaroslav Jerry Jelínek ke smlouvě dodává:

"Všechno má svůj čas. Jak Kanada, tak Evropská unie uzavírají podobné smlouvy se zbytkem světa, jednu po druhé. Kanada s tím začala NAFTOU, což je North American Free Trade Agreement mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. Dřív byl protekcionismus klíč, to bylo to hlavní. Každá země se snažila dát co nejvíc cla. Své výrobce chránit clem, ať jsou to zemědělské výrobky nebo jakékoliv jiné výrobky. Dnes je ten trend opačný- hranice úplně otevřít, celní bariéry zrušit, a ukazuje se, že to funguje. S tou smlouvou CETA se začalo v roce 2008, když za předsednictví ČR v Evropské unii byl premiér Harper, tam ty rozhovory začaly. Od roku 2009 se na této smlouvě pracuje."

Česká republika přes unii při vyjednávání o smlouvě CETA tlačila na to, aby Ottawa zrušila vízovou povinnost pro české občany, zavedenou v roce 2009. Od obnovení víz pro cesty českých občanů do Kanady tedy uplynuly letos čtyři roky. Česká diplomacie proti vízům opakovaně protestovala. Jaroslav Jerry Jelínek zrušení víz vítá.

Foto: archiv Radia Praha
"Dnes se o tom veřejně mluví a už to Kanada víceméně slíbila, že víza zruší během několika týdnů. Můžeme počítat, že do konce roku ty víza budou zrušena. Nám mnoho lidí v České republice - protože tam jezdím často a mám tam mnoho kamarádů, ale i obchodních partnerů - řeklo "já tam prostě nepojedu." Byla to skutečně dost velká překážka. Myslím si, že zrušení víz tomu určitě pomůže. Ten, kdo chtěl dělat obchod s Kanadou, byla to jeho země zájmu, tak si myslím, že pro něho víza nebyla tak velkou překážkou. Máme dobrý vztah s kanadskou ambasádou, kdy pokud se jednalo o obchod, tak stačilo, abych jim napsal jména lidí, kteří sem jedou na veletrh nebo na nějaké jednání, tak oni víceméně víza řešili nějak jednodušeji, že lidé nemuseli jezdit na interview a tak dále. takže pomoc z kanadské ambasády - co se obchodu týče - tam byla."