Zmizelá města v knihách znovu ožívají

r_2100x1400_radio_praha.png

Nakladatelství Paseka v ojedinělém knižním projektu představuje proměny českých a moravských měst. Jednotlivé svazky z edic Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava nabízejí prostřednictvím unikátních fotografií pohled do doby, kdy města ještě pamatovala svoji několikasetletou historii a moderní přestavby na ně teprve čekaly.

Řadu otevřely knihy Novopacko, Sobotecko, Jičín, Hradec Králové... prozatím poslední jsou Litomyšl, Děčín a Vltavotýnsko. Současných 16 svazků z edice Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava je zatím jen nakročením do ambiciózní řady knih, která by měla pokrýt všechna významnější místa a regiony republiky. Redaktor edice Stanislav Škoda vysvětluje, že Zmizelé Čechy a Morava navazují na starou několikadílnou knihu Zmizelá Praha:

"Na Zmizelé Praze se účastnili dlouhodobě kunsthistorici a znalci Prahy jako Emanuel Poche, Zdeněk Wirth a další a později byla výrazně doplněna znalkyní Prahy Kateřinou Bečkovou. Paseka vydala tenhle soubor knih v 2. polovině 90. let a v prvních letech 21. století se pokusila navázat edicí o zmizelých městech České republiky."

Když jste vydávali reprint Prahy, věděli jste už, že vydáte i další města?

"To jsme neplánovali, ale protože Praha měla velký úspěch, vymyslel nakladatel tuhle edici. Navazujeme na ty první knihy například i graficky, výběrem fotografií a poměrem textu a obrazové přílohy."

Jaké texty čtenář v knihách najde?

"V těch knihách jsou stručné dějiny popisovaného místa se stručným akcentem na jeho stavebně-historický vývoj a jeho proměny. Autory bývají regionální historici, kteří se dlouhodobě zabývají dějinami dané oblasti."

Co by měly ty knihy o daných městech říct?

"Ty knihy by měly čtenáře seznámit s tím, jak se město proměnilo. Jaké byly důležité momenty ve vývoji toho místa, a potom v kontextu celé edice zmapovat urbanistické proměny měst a regionů České republiky. Ve vývoji měst lze vysledovat určité společné rysy. Zároveň existuje celá řada regionů zcela specifických."

A odkud berete ten obrazový materiál? V případě Zmizelé Prahy jste to měli jednodušší, ta kniha byla reprintem, ale tyhle nové knihy vznikají na zelené louce.

"To je případ od případu. U některých knih fotografie pocházejí ze soukromých sbírek, většinou se ale jedná o archivní materiál muzeí a státních oblastních archivů, které ochotně zapůjčují fotografie, skleněné desky, i své vlastní už zpracované skeny, abychom je v těch knihách použili."

Víte už teď, kolik těch knih celkem vyjde?

"Záměrem je, aby byla zmapovaná celá republika. Chtěli bychom, aby se objevila postupně všechna města i některé vybrané regiony. Pravda je, že ta edice nepostupuje podle nějakého předem daného klíče, například od západu na východ nebo z jihu na sever, ale vždycky se vydává kniha, kterou je někdo ochotný připravit nebo kterou někdo nabídne. Ale všimněte si, vycházejí města a regiony, které se od sebe velmi odlišují charalterem, rozlohou, nebo počtem obyvatel. Můžou vyjít České Budějovice nebo Hradec Králové a po nich malá městečka jako Jilemnice nebo Sušice. Samozřejmě chceme, aby v naší edici nechyběly významné městké celky jako třeba Zmizelé Brno nebo Zmizelá Ostrava, Zmizelá Plzeň, ovšem kdy a jakým způsobem se to podaří, to už závisí na spolupráci s konkrétními historiky, na nichž leží ta velká práce připravit materiál, zhotovit skeny, napsat popisky a připravit ten doprovodný text."

Hostem rubriky o nových knihách byl dnes redaktor edice Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava Stanislav Škoda.