Zvířata v pražské zoo mají pohodu

Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

Hlavolamy, hračky, masážní bloky nebo krmení zábavnou formou. Takové pohodlí si mohou užívat zvířata v pražské zoo. Tzv. enrichmentové prvky slouží k životní pohodě zvířat, která je pro ně zásadní. Chovatelé zvířatům zpestřují prostředí a podněcují jejich přirozené chování.

Foto: Václav Šilha,  Zoo Praha

Existuje více způsobů, jak zvířatům zajistit pohodlí. Nejběžnější je potravinový enrichment, dále pak smyslový a environmentální. Chovatelé zvířatům také poskytují zábavu v podobě hraček. Všechny oblasti enrichmentu se navzájem prolínají. Chovatelé například podávají zvířatům jídlo jiným způsobem, než na který jsou zvyklá. Jídlo se zvířatům schová do různých úkrytů, zavěsí do výšky nebo v létě zamrazí v ledu. Zpestřením je pro zvířata i obměna času krmení.

„Nejběžnější je potravní enrichment. Řada druhů zvířat dostává nějakým způsobem navrtané bambusy nebo dřevěné špalíky nebo třeba kokosové ořechy, ve kterých je ukrytá jejich přirozená hmyzí potrava. To se týká třeba nočních poloopic komb, které jsou zvyklé získávat hmyz ze ztrouchnivělého dřeva," říká kurátor savců Pavel Brandl.

Aroma bazalky

Foto: Petr Hamerník,  Zoo Praha
Důležité je také dávat zvířatům podněty ke smyslovému vnímání. Lední medvědi rádi uvítají aromatické oleje.

„Vyzkoušeli jsme právě u našich ledních medvědů nový typ enrichmentu a to smyslový. Našli jsme v literatuře, že se používají i různé druhy aromatických bylin. My jsme napoprvé vyzkoušeli bazalku a měla veliký úspěch. Medvědi nejenom že prošli celý výběh, hledali pachovou stopu, ale v místech, kde bylo aromatické byliny větší množství, se i váleli a bylo jim to příjemné," popisuje Markéta Lavická, specialistka na pohodu zvířat.

Další možností pro zvířata jsou masážní bloky umístěné ve výbězích.

„Může to být dotykový enrichement, kdy zvířata dostávají kartáče nebo masážní bloky. Například teď můžete vidět, jak se zubři drbou právě o kartáče umístěné ve výběhu. A těch možností je opravdu nepřeberně. Jde o to, aby to bylo pestré a aby se to neustále střídalo a zvířatům nezevšednělo," vysvětluje Pavel Brandl.

Prakticky pro všechna zvířata připravují chovatelé alespoň nějaké prvky enrichmentu. Kromě potravinového a smyslového se zvířatům dostává i sociální enrichment. I sami návštěvníci jsou pro zvířata sociální obohacení.

„Co se týká sociálního enrichmentu, tam je nejdůležitější správné sestavení skupiny a pokud jsou to zvířata, která žijí v přírodě solitérně, tak zase naopak jim nechat prostor jen pro ně. Dalším prvkem, který vytváří sociální vazby, jsou zvířata v sousedních výbězích a popřípadě i návštěvníci. Stejně jako návštěvníci sledují zvířata, tak zvířata sledují návštěvníky," říká Markéta Lavická.

Rozinky pro orangutany

Foto: Václav Šilha,  Zoo Praha
Enrichmentové prvky mohou návštěvníci zoo vidět u orangutanů. Ti jsou velice chytří a kolikrát je příprava enrichmentu pro chovatele těžší, než pro orangutana jeho následné vyřešení. Vrchní chovatel primátů David Vala popisuje, jak to u orangutanů chodí: „Nacházíme se u orangutanů, můžeme v expozici pozorovat orangutaního samce Pagyho, který momentálně prozkoumává celou expozici, která je plná různých enrichmentových prvků, ať už to jsou hadicové hamaky z hasičských hadic, což slouží například jako kapsář, jsou tam různé potraviny nebo dobroty, ať už rozinky nebo mrkev nebo něco podobného. Můžeme tu vidět tzv. tubusy, což jsou plastové trubky, ve kterých jsou navrtané díry, v nich rozinky a orangutan si to musí natáčet a manipulovat s tím tak, aby mu pamlsek vypadl."

A daří se jim?

"Samozřejmě daří se jim. U těch lidoopů je to složitější, protože jsou ohromně chytří a hned na všechno přijdou. Vymýšlet pro ně nějaké nové enrichmentové prvky je opravdu složité. Mnohdy je to pro chovatele větší enrichment když to vymýšlí, než pro ty orangutany, protože to jsou velcí myslitelé. Dám příklad: chovateli trvá deset minut, než připraví enrichment, aby to bylo opravdu důkladné a schované. Poté přijde orangutan a za pět minut má tento enrichment celý vyřešený."

Jak často obměňujete enrichmentové prvky právě u orangutana?

Foto: Petr Hamerník,  Zoo Praha
"Orangutani dostávají enrichmentové prvky každý den. Hodně jich je tu rozvěšených, tzv. stálé, ale to neznamená, že všechny jsou každý den plněny. Něco naplníme, něco ne. To zvíře tím pádem donutíme k tomu, aby si obcházel všechny ty enrichmentové prvky, všechny zkontrolovalo, jestli tam něco není. Dále jim přidáváme jednodenní enrichmentové prvky, což může být, že jim to rozházíme ovesné vločky do štěpky, což je tady jejich substrát, orangutani poté chodí a přehrabávají si to. Ta štěpka má velikost okolo půl až jeden centimetr a do toho rozházíme dvě hrsti vloček po celém výběhu, po celé vnitřní expozici, tak jim to zabere hodně času, než prsty vločku po vločce z té štěpky vyberou. To je pro ně nejdelší enrichment a docela dost je baví, stejně jako gorily. Jelikož to je jeden za základních enrichmentových prvků ty hasičské hadice nebo ty tubusy, tak tu zůstávají dlouho, z té expozice se nesundávají, protože musí být i dobře připevněny, aby je orangutan neutrhnul nebo nehodil do vody nebo s nimi něco nerozbil."

Enrichement není žádná novinka a v pražské zoo funguje řadu let. Zoo Praha chce však na pohodu zvířat upozornit a celý rok se v programech pro veřejnost právě na toto téma zaměřuje. Návštěvníci zoo si mohou v letošním roce v rámci workshopů zkusit vyrobit pro zvířata hračky a enrichement bude také součástí komentovaného krmení.