Americký generál Pace ocenil české vojáky v zahraničních misích

Peter Pace, foto: CTK

Na několikadenní návštěvu přijela do České republiky delegace armády USA. Peter Pace, druhý nejvyšší důstojník amerického vojska navštívil libereckou vojenskou základnu a s českými důstojníky diskutoval o spolupráci české a americké armády a také o transformaci českého vojska.

Peter Pace,  foto: CTK
S Peterem Pacem, zástupcem předsedy sboru náčelníků štábů americké armády, se setkal i zástupce náčelníka generálního štábu Jaroslav Kolkus. Podle Kolkusových slov hovořili o spolupráci v NATO, o chystané reformě české armády a o zapojení českých vojáků do mezinárodních operací.

"Pan generál Pace je na návštěvě na mé pozvání, je to reciproční návštěva. Jsem velmi rád, že můžu pokračovat v rozhovorech, které zahájil můj předchůdce na počátku tohoto roku."

Ve velitelském týmu Severoatlantické aliance, která převezme od Německa a Nizozemska řízení mezinárodních sil (ISAF) v Afghánistánu, budou podle Kolkuse také čtyři čeští důstojníci.

"11. srpna převezme NATO operaci v Afghánistánu. Operace se budou účastnit čtyři příslušníci ozbrojených sil. V současné době jsou ve strukturách NATO, jsou připraveni po všech stránkách a společně s velitelskou strukturou, která je připravena v NATO, odejdou plnit stanovené úkoly. Dále jsme připravili několik příslušníků z velitelských struktur NATO, kteří by je v budoucnu mohli doplnit nebo vystřídat."

Peter Pace,  foto: CTK
"Úloha České republiky při účasti na mezinárodních operacích v Bosně, v Kosovu, v Afghánistánu a nyní v Iráku byla naprosto mimořádná."

ocenil americký generál Peter Pace české vojáky.

"Vaše světově uznávané schopnosti v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení, ve zdravotnictví, v oblasti spolupráce civilního a vojenského sektoru měly obrovský význam na všech místech, kde jste byli nasazeni,"

dodal pace. Kromě účasti v mezinárodních misích spolu zástupci české a americké armády hovořili také o spolupráci mezi americkými a českými vojáky. V této souvislosti se stále častěji objevují zprávy o tom, zda by se mohly do Česka přesunout některé americké jednotky, které nyní sídlí v sousedním Německu. Podle Pace se ale k tomuto tématu nedostali.