Archeologové objevili v Praze středověký dvorec z doby kronikáře Kosmy

Naleziště v pražských Běchovicích, foto: ČTK

Archeologové objevili v Praze - Běchovicích unikátní opevněný středověký dvorec z doby legendárního kronikáře Kosmase. Z Čech byly dosud známé jen dva takové případy, z Prahy a jejího okolí ani jeden.

Naleziště v pražských Běchovicích, foto: ČTK
Výzkum trvá teprve týden, ale už nyní je jasné, že posune raně středověkou historii Běchovic nejméně do přelomu 11. a 12. století. Jak uvedl Jan Frolík z Archeologického ústavu Akademie věd, mohou se tu objevit i pozůstatky osídlení Keltů a pravěkých lidí. O nalezišti se archeologové dověděli úplnou náhodou.

"Nám to oznámil jeden místní občan, který se zajímá o archeologii. Do Archeologického ústavu přišlo hlášení, které dorazilo těsně před Vánocemi. Ty svátky tam sehrály neblahou roli, takže jsme se na místo dostali na začátku ledna. Už tam běžely práce, už se bagrovalo. My jsme to zastavovali ve chvíli, kdy přibližně polovina plochy byla pryč."

Co má vzniknout na místě středověkého dvorce?

"Má tam vzniknout rozsáhlý bytový objekt, několik set bytů."

Čím je středověký dvorec z Kosmovy doby charakteristický?

Naleziště v pražských Běchovicích, foto: ČTK
"To je právě to, co moc nevíme. Proto je ten nález pro nás mimořádně zajímavý. My máme ty dvorce doložené z písemných zpráv. Víme, že byly vymezeny příkopy. To jsme zde v Běchovicích identifikovali. Ale velmi málo víme o vnitřní zástavbě. Byly tam zřejmě nějaké dřevěné domy, ale možná i něco lepšího. To třeba poznáme lépe tady v Běchovicích."

Našli jste tam nějaké nálezy, třeba keramiku a podobně?

"Samozřejmě. Je tam spousta keramiky, zvířecích kostí, železných předmětů, strusky. Zatím je to spektrum typické pro 12. a 13. století."

Jak budou práce pokračovat a jak dlouho?

"Máme s investorem dohodu do konce února, kdy by mělo být zachráněno, co se dá v té části, která byla poničená bagrováním. Vedeme poměrně klopotná jednání o výzkumu té části, která nebyla narušena, ale zatím jsme ještě nedospěli k dohodě."

Kromě tohoto dvorce existují v Česku ještě dva. Kde jsou?

"Jsou to Velebudice na Mostecku. Dnes je tam důl. Druhý dvorec je Vrbno u Mělníka. Velebudice byly objeveny 80tých letech, Vrbno nedáno. Ta vesnice je jedna z těch, které byly postiženy povodní. Když se tam po povodni stavělo a opravovalo, tak při té příležitosti se také narazilo na tento dvorec."