Až bude nejhůř, vyjedou blaničtí rytíři. Jak vznikla známá česká legenda?

Pískovcové sochy Blanických rytířů v jeskyni u Rudky u Kunštátu

Až bude českému národu nejhůř, vyjedou mu na pomoc bájní rytíři, kteří odpočívají uvnitř hory Blaník. Legendu, která patří k nejznámějším v Česku, zná téměř každý. Jak ale vznikla?

V průběhu středověku vznikaly podobné legendy v různých částech Evropy. Jak uvedl profesor Eduard Maur, autor knihy Paměť hor, základ blanické legendy vznikl zřejmě už v 15. století pod vlivem drtivé porážky cizího vojska u Býkovic na jihovýchodním úpatí Blaníka. O vojsku ukrytém v hoře Blaník kázal už kolem roku 1470 místní vizionář Mikuláš z Vlásenice.

Tradovalo se, že velitelem vojska je sám patron české země, svatý Václav. A ve chvíli, kdy přijde největší tíseň, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá mnoho vody, otevře se tzv. Veřejová skála a rytíři uvnitř se probudí a vyrazí proti nepřátelům. Porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

11
49.6418794444
14.8730519444
default
49.6418794444
14.8730519444

Svědectví o existenci podzemního vojska máme od různých svědků

Jan napsal sever Náš region, je pozoruhodné, kolik různých verzí o svědcích existence spícího vojska máme. Dozvídáme se o vozkovi, o ovčáku, o děvečce s ovečkou nebo o kováři, kteří se různým způsobem dostali dovnitř hory. Všechny verze se shodují na tom, že den uvnitř hory je dlouhý jako rok na zemi.

Alois Jirásek ve Starých pověstech českých píše o kováři, kterého pozval neznámý rytíř, aby mu okoval koně. Když dokončil svou práci, dal mu rytíř odměnou pytel plný smetí. V jiné verzi totéž dostanou ovčáci, kteří se dovnitř hory vydají za zbloudilou ovcí. Odměny si neváží, a teprve pozdě zjistí, že se na zemském povrchu smetí změnilo ve zlato, o které svým nevděkem zcela nebo zčásti přišli.

Kameník se ztratil na 18 let

Ve všeobecnou známost přišla legenda v době českého národního obrození. Přispěla k tomu i tato historka. V dubnu 1868 při vylamování základního kamene pro Národní divadlo zde uklouzl a zřítil se do rokle kameník Václav Podbrdský z Louňovic. Objevil se po 18 letech, a soudil se o ušlou mzdu. Zároveň ho soudili pro vyhýbání se vojenské službě.

Během výslechů vypověděl, že když se probral, byl v jakémsi velké sále, kde ho přivítala krásná dívka. Dokonce se měl setkat se svatým Cyrilem a Metodějem, Karlem IV., Janem Husem a dalšími. Uváděl také, že s některými z těch postav zvláštním způsobem hovořil. Podbrdský si myslel, že se vše událo během 18 hodin. Když prý vyšel z Blaníku ven, zjistil, že uplynulo 18 let. Zajímavostí je, že ušlou mzdu opravdu vysoudil. I když kameníkovo vysvětlení označili za fixní ideu.