Blaničtí rytíři vyměnili koně za kolo

Foto: www.blanicti-rytiri.cz

Dnes se vydáme do kraje blanických rytířů. Ochranáři přírody a lidé z kraje už několik let pracují na záchraně pamětihodností a přírody, obnovují turistické cesty a cyklotrasy. Navštívíme unikátní zámecký park ve Vlašimi i nově otevírané Farní muzem v Kondraci.

Kraj blanických rytířů najdete asi 60 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Centrem oblasti je bájná hora Blaník, která je dobře známá ze Starých pověstí českých. Všichni si ze školy pamatují, že bájní rytíři přijedou národu na pomoc až bude nejhůř. Zajímavosti tohoto kraje mapuje i turistický projekt, jehož manažerem je Petr Zapletal.

Dřevěná rozhledna na vrcholu Blaníku
"Na vrcholu Blaníku najdeme dřevěnou rozhlednu ve tvaru husitské hlásky a také zbytky valů z keltského hradiště z doby halštatsko-laténské. Zajímavé na Blaníku je také to, že přes něj vede interaktivní naučná stezka S rytířem na Blaník. Děti zde mohou zjišťovat jestli poznají jedlé a nejedlé houby, různé ptactvo, brouky, mohou si zahrát na dendrofon. To je držák s asi 12 kusy dřeva, které jsou v různých délkách. K tomu má návštěvník paličku a může vyzkoušet, že skutečně dřevo různě zní a dá se na něj i hrát. Na této stezce najdeme i repliku základního kamene Národního divadla, který je přímo na místě, kde se ten skutečný těžil."

Další stezka vede ve Vlašimském zámeckém parku. Ve zdejším zámku byl podle pověsti ukryt ohromný poklad. Schovat ho měli koncem 16. století rytíři Vostrovcové, kteří po bitvě na Bílé hoře přišli o veškerý majetek. Poklad hledali jejich nástupci páni z Talmberka, ale marně. Když panství po letech prodávali, vymínili si třetinu pokladu v kupní smlouvě. Později se objevil slepý zedník, který tvrdil, že je na zámku poklad zazděný. Sjela se sem komise v níž byl hrabě Kinský, biskup královéhradecký a řada dalších šlechticů. Na práci byli povoláni havíři z Kutné Hory. Hledali dva dny, bourali zdi. Skrýš pokladu se nakonec našla - ale prázdná. Byla zazděná narychlo, ale u nikoho se nic nenašlo a tak je třeba poklad někde ve Vlašimi ukryt dodnes.

Architektonické poklady však skrývá zámecký park z druhé poloviny 18. století.

"Jsou tady i dvě dochované původní stavby z doby, kdy se park zakládal. Je to jednak starý hrad, který byl tajemný, byl tu nábytek, který prý před návštěvníky zajížděl do podlahy a děly se tam různé tajemné věci. Ale především je to Čínský pavilon. Je to architektonický prvek, kterých byly v Čechách možná desítky, ale tento je jediný zachovalý a rekonstruovaný v Čechách a pravděpodobně i ve střední Evropě. To si myslím, že je veliká rarita tohoto místa."

K zajímavým lokalitám pod Blaníkem patří také zámecký park v Ratměřicích. V 19. století tu provedl parkové úpravy rod Chotků, během nich byly vysazeny dva sekvojovce obrovské. Jde o největší sekvojovce v českých zemích. Jsou vysoké více než 40 metrů a obvod jejich kmene je téměř 5 metrů.

Foto: www.blanicti-rytiri.cz
Region je také protkán cyklotrasami, přičemž dvě jsou stěžejní. První se jmenuje Vlašimské aleje a vede po zajímavých technických památkách. A proč tedy aleje? Vlašimští ochránci přírody spolu s městem vysadili zhruba 200 kilometrů alejí a mnohé z nich jsou i na trase cyklostezky. Ostatně i na logu projektu vyměnil blanický rytíř koně za kolo. Druhá cyklostezka nese název Po stopách blanických rytířů a vede kolem nejmenší chráněné krajinné oblasti Blaník.

"Na jednotlivých zastaveních v obcích najdeme legendy o blanických rytířích trošičku jiné než ta Jiráskova, ale jsou to takové legendy ze života, kdy se sedlák, kovář nebo děvečka dostali do kontaktu s blanickými rytíři, ti je vlákali do hory Blaník, tam pobyli jeden až deset let. Pak byli odměněni něčím, co zpočátku vypadalo jako bezcenné, listí nebo kamenní. Obdarovaní to zahodili a pak doma zjistili, že udělali chybu, neboť to bylo cenné zlato."

Farní muzeum v Kondraci
12. června se otevírá další zajímavost v Kraji blanických rytířů a to Farní muzeum v Kondraci, dodal Petr Zapletal.

"Představí autentický život na farním úřadě někdy na přelomu 19. a 20. století. Je tam autentické vybavení, bylinková farská zahrada a bude tam i řemeslná dílna, ve které si návštěvníci a nejčastěji to budou děti, mohou vyrábět svíčky ze včelího vosku, ruční papír a dokonce i tisknout svaté obrázky na ruční papír, který si vyrobí, takže tady jsme už v oblasti zážitkové turistiky."

Farní muzeum je asi první v Česku.

"Zatím o žádném nevíme. I kdyby bylo, tak si myslím, že v tomto rozsahu to nikde není. Je tu i velmi cenný románský kostel sv. Bartoloměje, u kterého ta fara je. Byla desítky let nevyužívaná a obec se moudře rozhodla a po dohodě s majitelem, římsko-katolickou církví přistoupila k tomuto projektu z evropských fondů. Rekonstruována je také márnice vedle kostela, kde bude i expozice o dějinách a historii pohřbívání v českých zemích."

10
49.650000000000
14.883333300000
default
49.650000000000
14.883333300000
49.706146200000
14.898057900000