Božena Laglerová

Zdroj: Česká centra / FDULS

První česká pilotka. Původně měla nakročeno ke kariéře operní pěvkyně. Kvůli onemocnění ale pěveckou kariéru předčasně ukončila a začala se věnovat letectví. V roce 1911 složila pilotní zkoušky a jako třináctá žena na světě získala průkaz Mezinárodní letecké federace. Laglerová se zúčastnila leteckých soutěží, v Hannoveru obdržela za své umění stříbrný pohár.

Zdroj: Česká centra / FDULS

První česká pilotka. Původně měla nakročeno ke kariéře operní pěvkyně. Kvůli onemocnění ale pěveckou kariéru předčasně ukončila a začala se věnovat letectví. V roce 1911 složila pilotní zkoušky a jako třináctá žena na světě získala průkaz Mezinárodní letecké federace. Laglerová se zúčastnila leteckých soutěží, v Hannoveru obdržela za své umění stříbrný pohár. Jako „La Aviadora“ začala vystupovat na exhibicích po Čechách, podnikla turné na Kubě a poté na Haiti. Na začátku 1. světové války se hlásila do armády k letectvu, ale jako žena nebyla přijata. Po válce se provdala za leteckého instruktora a odborníka na fotogrammetrii Josefa Peterku, sama už ale nelétala a po zbytek života se věnovala výuce zpěvu a propagování letectví.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.