Bydliště: panelové sídliště

Foto: Štěpánka Budková

Výstava 'Bydliště: panelové sídliště' v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze přibližuje historii vybraných sídlišť v České republice a společenské, politické, kulturní a ekonomické souvislosti, jež jejich vznik doprovázely. Sleduje výstavbu sídlišť v českých zemích od jejích počátků ve 40. letech až do počátku 90. let, kdy byla ukončena. Stručně připomíná také tzv. humanizaci sídlišť a jejich odbornou reflexi v současnosti. Jednotlivé fáze výstavby sídlišť jsou představeny pomocí plánů, modelů a dobových fotografií, zapůjčených z předních sbírkových institucí i soukromých sbírek z celé České republiky. Kontext pak dokresluje exponátů z oblasti výtvarného umění, bytové kultury či designu.

Výstava se koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze

25. 1. - 20. 5. 2018

úterý - neděle, 10 - 18h

www.upm.cz

Výstava je vyvrcholením výzkumného a výstavního projektu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí (zkráceně Paneláci), který probíhal v letech 2013–2017. Tým badatelů zkoumal 73 českých sídlišť především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany.