Bývalý komunistický prominent Lubomír Štrougal byl opět obžalován

Lubomír Štrougal

Bývalý představitel československého komunistického režimu Lubomír Štrougal čelí další obžalobě. Přitom v minulých dnech Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše ve Štrougalův neprospěch v kauze vyzbrojování nechválně známých Lidových milicí a případ tak byl definitivně uzavřen. Podrobnosti k nové obžalobě bývalého komunistického prominenta zjišťoval Josef Kubeczka.

Návrh obžaloby vzešel z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Spis a obžalobu předala Obvodnímu soudu pro Prahu 7 státní zástupkyně za tento pražský obvod Eva Zářecká, která mi k podání telefonicky řekla:

"Já vám jenom mohu říct označení trestného činu - zneužívání pravomici veřejného činitele, kterého se měl dopustit v době, kdy byl ministrem vnitra. Je to zákonné označení § 158, odstavec 1, písmeno c, odstavec 2, písmeno c trestního zákona. V pátek byla podána obžaloba. Teď soud se musí se spisem seznámit, bude přezkoumávat výsledky přípravného řízení, na základě kterých ta obžaloba byla podána a má, akademicky samozřejmě, několikero možností: nařídit hlavní líčení, vrátit nám to k došetření, eventuelně rozhodnout o zastavení trestního stíhání."

Státní zástupkyně Eva Zářecká tisku sdělila, že má dostatek důkazů pro postavení obviněného před soud. Podrobnosti mi pochopitelně sdělit nemohla, ale některé informace do sdělovacích prostředků pronikly. Podle nich se měl Lubomír Štrougal dopustit trestného činu tím, že v roce 1965 jako ministr vnitra neodeslal generální prokuratuře jeden spis. Měl tak krýt vraždy tří lidí - Petra Konečného, Františka Novotného a Bedřicha Wiesnera, kteří byli podezřelí z tzv. protistátní činnosti. Státní bezpečnost je krutě vyslýchala. Zdravotní stav Konečného byl po výslechu kritický, a proto se ho StB rozhodla v červnu 1948 zlikvidovat. Novotný byl v tomtéž roce zastřelen a Wiesner zemřel v listopadu 1949 na následky brutálního výslechu. V březnu 1965 měl Lubomír Štrougal nařídit sekretariátu svého ministerstva "neprovádět šetření ve věci podezření ze zneužití moci úřední a vražd", stojí v obvinění Úřadu pro dokumentaci a vyšetřováná zločinů komunismu.

Soudce obvodního soudu pro Prahu 7 Tomáš Hájek potvrdil, že obžalobu Lubomíra Štrougala skutečně převzal s tím, že hodlá v dohledné době buď stanovit termín hlavního líčení, nebo případ vrátit státní zástupkyni k dalšímu přešetření.

O názor na obžalobu Lubomíra Štrougala jsem také požádal jeho obhájce, dřívějšího advokáta českých disidentů, doktora Josefa Lžičaře:

"Podání obžaloby jsme očekávali, neboť to bylo signalizováno již v prosinci loňského roku, téměř dva měsíce před skončením vyšetřování. Bylo to signalizováno přímo Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, tak že pro nás podání obžaloby není žádným překvapením. Věřím, že soud zhodnotí provedené důkazy řádně, neboť ve věci bylo vyslechnuto téměř 40 svědků a nepotvrzují argumenty, na nichž patrně staví obžaloba. Text obžaloby dosud neznáme. Podle mého mínění připadají v úvahu, po prostudování spisu soudcem, dvě varianty: buď vrátí věc k došetření, k objasnění některých dalších okolností, anebo o věci bude rozhodovat sám na základě důkazů provedených u hlavního líčení. Jsem přesvědčen, že obžaloba se neprokáže."

RP: Máte sám pro sebe nějaký časový horizont, kdy by mohlo dojít k případnému rozuzlení celé situace?

"Já si to netroufám odhadnout, neboť jsem se z tisku dozvěděl, že předseda senátu má v srpnu dovolenou, spis je dosti obsáhlý a musí ten spis prostudovat."

Všeobecně se však soudí, že obžaloba z krytí tří vražd je zřejmě poslední příležitostí, jak bývalého komunistického prominenta Lubomíra Štrougala dostat před soud.