České firmy se v zahraničních trzích neumí orientovat

Mají české firmy šanci uplatnit se v zahraničí? Jeden z nejlepších exportních obchodů uzavřela česká společnost Velana s americkou firmou na dodávku auto přípravků a autochemie za více než 35 milionů korun. O českém exportu je příspěvek Mikuláše Kroupy.

Silná koruna, vysoké požadavky na kvalitu a bezpečnost, nedostatek kapitálu na propagaci, a bohužel i nedostatek podnikatelské odvahy. To jsou údajně hlavní překážy, proč se české firmy nedokáží prosadit na zahraničním trhu. Pověst českých podnikatelů není v zahraničí zrovna růžová. Potvrdil to i generální ředitel Agentury pro podporu obchodu CzechTrade Martin Tlapa.

"Naše pověst v zahraničí má slabinu. České výrobky nejsou příliš známé. O našich podnikatelých se mluví, jako o kvalitních technicích, kteří mají kvalitní službu, ale neumí své výrobky prodat. Nemáme dobrý marketing."

Nebylo by spravedlivé mluvit o českém zahraničním obchodu jen v negativech. Některé české výrobky v zahraničí uspěli. Například. Američané rádi pijí české bylinné a ovocné čaje. Na trh je dodává vcelku malá firma Leros, která si díky tomuto úspěchu mohla dovolila expanzi i do dalších zemí jako je Německo, Litva, Lotyšsko a Ukrajina. Snad nejúspěšnější český export všech dob je samozřejmě založen na českém pivu.

"Tradiční vývoz piva, zvláště plzeňského je velmi dobrý. Dokonce jsme zprostředkovali dodávky zboží do italských pivovarů. Menší pivovary však nemají dostatek kapitálu pro expanzi na zahraniční trh."

České firmy mohou nabídnout především dobré služby a kvalitu. S konkurenčními cenami v zahraničí se jen těžko srovnáváme. Na Floridu putují letecké součástky z Čech, uvádí Martin Tlapa příklad vítězství kvality nad cenou.

"Česká firma dokázala přesvědčit klienty v Americe, o tom, že je výhodnější koupit jejich zboží za více peněz, ale o mnoho kvalitnějších než nabízí konkurence z Asie."

A které země tedy stojí o české výrobky? Například Francii dodávají české firmy zdravotnickou techniku, Kanada stojí o sportovní a rekreační sortiment, Litva zase kupuje české bytové doplňky a nábytek.