Česko má jednu z nejdelších mateřských a rodičovských na světě

Ilustrační foto: neildodhia, Pixabay / CC0

Dlouhá doba strávená s dítětem doma je důvodem, proč Česko v rámci EU vykazuje jedny z nejvyšších negativních dopadů mateřství na uplatnění žen na trhu práce. Přerušení kariéry se odráží na ztrátě kontaktu se zaměstnáním a samozřejmě na mzdách.

Ilustrační foto: neildodhia,  Pixabay / CC0

Ilustrační foto: Julian Hacker,  Pixabay / CC0
Paní Irena pracovala před odchodem na mateřskou jako produkční v jedné prestižní mediální společnosti. „Práce mne moc bavila, navíc jsme tam měli skvělý kolektiv. Ale po narození dvojčat jsme se přestěhovali za Prahu, protože větší byt v Praze jsme si nemohli dovolit. Navíc nemám k dispozici žádnou „hlídací babičku“, která by děti vyzvedávala ze školky a zkrácený úvazek v daném provozu není možný, takže jsem dala výpověď, bohužel jsem žádné jiné řešení nenašla“ vypráví paní Irena. Nakonec si našla zaměstnání v místě současného bydliště. Dělá v knihovně. Práce není zdaleka tak zajímavá a akční jako její předchozí zaměstnání. Ale dokud dvojčata neodrostou, neumí si každodenní dojíždění do hlavního města představit.

Podobných žen jsou v Česku tisíce. Na mateřské a rodičovské mohou ženy strávit až 236 týdnů. Podle některých odborníků to je pro děti prospěšné. Ale ženám to často neprospívá. Podle průzkumu rodičovství a narození dítěte v Česku negativně ovlivní pracovní uplatnění a kariéru 35 procent matek. Pouze 46 procentům matek se daří dobře skloubit kariéru a rodičovství. Ženy kolem čtyřicítky vydělávají podle statistik v průměru 30 tisíc korun měsíčně, muži ve stejném věku o deset tisíc víc. Důvodem je právě i přerušení kariéry kvůli péči o dítě.

Vstřícnější firmy

Ilustrační foto: szymonpacek,  Pixabay / CC0
Na rodičovské dovolené zůstává dva až čtyři roky kolem 300 tisíc žen. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění přibližně devět z deseti Čechů souhlasí s tím, aby byla zavedena či uplatňována pružná pracovní doba nebo zkrácené pracovní úvazky pro rodiče s malými dětmi. V minulosti tomu nebyla většina firem nakloněná. Současná situace na trhu práce, na kterém chybějí vhodní uchazeči, chování řady firem mění. Navíc speciálními benefity pro matky s dětmi si mnohé firmy budují svou značku, ukazují se jako empatičtější zaměstnavatel. V České spořitelně se díky zkráceným úvazkům daří zvyšovat počet žen, které se po uplynutí mateřské vrátí do práce. V posledních dvou letech jich bylo kolem 60 %. Zkrácené úvazky využívá zhruba 10 procent zaměstnanců, nejvíce právě rodiče s dětmi.

Zažité stereotypy

Ilustrační foto: Barbora Němcová
Přístup k rodičovské a mateřské se celosvětově značně liší. Zatímco cizinky nemají problém vrátit se do práce už po pár měsících, Češky po brzkém návratu do zaměstnání netouží. Navíc v Česku je zažité, že o dítě by se měla starat žena. Chce-li se vrátit dříve do práce, okolí jí často považuje za krkavčí matku. Muž na rodičovské bývá i nadále výjimkou. Průzkumy uvádějí, že takovou možnost zvolí jen jedno procento otců malého dítěte. Ministerstvo práce a sociálních věcí tvrdí, že se změnami, které by měly rodičům malých dětí pomoci, už začalo. Jako problém vnímá nedostatečnou nabídku kvalitních flexibilních úvazků a nedostatečné kapacity zařízení péče o děti do tří let. Dalším opatřením ministerstva je návrh na zavedení sdíleného pracovního místa. To ovšem představuje pro zaměstnavatele peníze navíc. Dokud nebude existovat nějaká kompenzace například ve formě slevy na dani, těžko lze čekat vstřícnější přístup. O zkrácení rodičovské dovolené, která je v Česku mimořádně dlouhá, zatím ministerstvo neuvažuje. I přesto, že máme jednu z nejdelších rodičovských na světě.


Mateřská ve světě – co jste nám napsali:

Belgie

V Belgii je mateřská 16 týdnů. Nastupuje se na ni týden před porodem. Pokud na ni žena nastoupí dříve, zkrátí se jí doba po porodu. Pojišťovna proplácí devadesát procent platu. U osob samostatně výdělečně činných je situace o poznání horší. Následnou rodičovskou je možné si vzít na 4 měsíce, kdy rodič dostává od státu 750€. Tuto dobu je možné si prodloužit v případě osmiměsíčního půl úvazku nebo čtyřpětinového po dobu 16 měsíců. Takovýto úvazek je možné prodloužit až na 54 měsíců (na všechny děti dohromady). Za to stát nabízí kompenzaci ušlého platu ve výši přibližně 109€ měsíčně. (Martina Schusterová)

Španělsko

Ve Španělsku je mateřská dovolená 16 týdnů, po tu dobu se vyplácí cely plat. (Krajanský spolek Čechů a Slováků v Asturii)

Francie

Ve Francii je mateřská 16 týdnů (6 před porodem a 10 po). Po tu dobu žena dostává vypočítaný průměr tří platů před odchodem na mateřskou. Poté může žena nastoupit na rodičovskou dovolenou na 6 měsíců u prvního dítěte a od druhého vždy na 3 roky s tím, že jeden z rodičů si může vzít maximálně 24 měsíců. Po tu dobu činí měsíční státní příspěvek cca 500€. Většina žen se ovšem po deseti týdnech z finančního hlediska raději vrací do práce. A také proto, že po rodičovské jí zaměstnavatel není povinen držet to samé místo. (Svatava Rollin)

Doplním, že rodičovská se vyplácí pouze pracujícím ženám. Dále je možné si vzít odklad až do věku 3 let dítěte, ale zcela zadarmo. Navíc v soukromých firmách se na to obvykle pohlíží negativně, spíš ve státním sektoru si to zeny mohou dovolit. Otec i matka si mohou zažádat o zkrácený úvazek, tím se ale krátí i plat a zaměstnavatelé na to nepřihlížejí s nadšením.(Ema Pokorná)

Bavorsko

V Bavorsku trvá mateřská dovolená 99 dní, poté následuje tříletá rodičovská. Rodičovský příspěvek se vyplácí pouze 14 měsíců a rodiče si ho mohou rozdělit, například ho pobírá 12 měsíců a otec dva. Příspěvek se vypočítává z platu za poslední rok. Existují i další alternativy, kdy rodiče částečně apod. Po skončení vyplácení příspěvku je možné zůstat na neplacené rodičovské, při které je možné pracovat, ovšem maximálně 30 hodin týdně. (Karo Ve)

Británie

Ilustrační foto: inelightarts,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED
V Británii je rodičovská dovolená jeden rok, z toho se po dobu prvních šesti týdnů vyplácí 90% mzdy. Dalších 33 týdnů činí mateřský příspěvek kolem £145 týdně. Zbytek roku je neplacený. Mateřská se počítá ode dne jejího nástupu, a žena se musí vrátit do práce přesně rok poté. Někteří zaměstnavatelé vyplácejí vyšší příspěvek, ale pokud se žena do zaměstnání nevrátí. I v Británii někteří zaměstnavatelé umožnují zkrácený pracovní úvazek. (Markéta Armstrong)

Nový Zéland

Na Zélandu nedávno prodloužili mateřskou z 16 na 20 týdnů. Její výše se počítá z příjmu za poslední rok. Pro střední vrstvu je dost obtížné udržet životní standart, proto se většina žen po roce, kdy je zaměstnavatel povinen ženě zachovat pracovní místo, vrací zpět do práce. (Kamila Lyons)