Čeští vědci budou moci čerpat peníze ze soukromého fondu

Foto: Archiv ČRo  7 - Radia Praha

Čeští vědci mohou získat až 100 milionů korun na podporu svých objevů. Peníze do nově vzniklého fondu, který je spojený s vědeckou cenou Česká hlava, investuje několik významných tuzemských podnikatelů. Podle organizátorů se tak poprvé v Česku funkčně propojí akademický a podnikatelský sektor.

Z letošního předávání cen Česká hlava,  foto: Česká televize
Peníze se zatím soustředí například do projektů na zpracování odpadních tuků pro dopravu nebo do lékařství. Fond bude podporovat vědce v získání patentu a také případné rozjetí výroby. Na oplátku bude požadovat podíl na patentu či pronájem licence, aby se investice zhodnotila. Zástupce fondu Jan Velička Radiu Praha popsal, jak vůbec myšlenka soukromého fondu pro českou vědu vznikla.

"Organizátoři projektu Česká hlava, což je respektovaná vědecká soutěž, která každoročně odměňuje české vědce, iniciovali vznik tohoto fondu, který byl před nedávnem představen veřejnosti. Primární potřebou bylo zafinancovat vybrané projekty v aplikační části. to znamená posunout je směrem k realizaci. Nejen tedy odměnit vědce za jejich činnost, ale i jejich projekty reálně uvést do života. Soustředíme se na ty projekty individuálně a řešíme je individuálně. S každým z investorů, kteří jsou součástí investičního výboru, řešíme projekty jednotlivě co do výše investice i co do oboru."

Kdo hodnotí, komu půjde finanční podpora? Kdo hodnotí úroveň, kvalitu těch projektů?

Foto: Barbora Kmentová
"Pokračujeme v tom, že iniciátoři České hlavy oslovili Natland Group, který připravil platformu nebo systematické řešení tohoto hodnocení. Nejprve interní analytický tým fondu České hlavy vyhodnotí připravené a přihlášené vědecké projekty. Dále v tom procesu výbor odborníků, který je zastoupený členy z akademické obce, provádí tzv. kvalifikovanou odbornou oponenturu těm jednotlivým projektům a jsou jejich garanty tak, aby bylo zajištěno to, že projekty jsou reálně funkční a ověřené v praxi. Čili ne ekonomickou analýzu, ale ověření jejich fungování. Finální stanovisko dává investiční výbor, v němž jsou členové jednotlivých investorů."

Už byly nějaké konkrétní projekty podpořeny?

"V tuto chvíli bylo vyhodnoceno několik desítek projektů, byť fond jsme představili před nedávnem. Z toho několik jednotlivých projektů je posunuto dál v tom procesu, který jsem právě popsal. Reálně jsou teď ve fázi té odborné oponentury, případně už jednáme o konkrétních podmínkách akvizice těch projektů. Projekty se týkají jednotlivých oborů, jedná se o projekty v medicíně, na ochranu životního prostředí, projekty technické a technologické a podobně."

Foto: Archiv ČRo  7 - Radia Praha
Můžete konkrétněji popsat jeden nebo dva projekty z těchto oborů, které jste zmínil?

"Máme tam například projekt týkající se alternativního využití rázové vlny v medicíně. To je docela známá metoda, která se používá při například ničení ledvinových kamenů a podobně. Máme tam alternativní využití této metody. Jiný projekt z medicíny jsou nanoterapeutika, léčba rakoviny a podobně. Dalším je například alternativní využití nízkoteplotní plazmy při desinfekcích a podobně."

Kolik čekáte, že se v roce 2013 podpoří těch projektů - třeba i rámcově?

"Naším plánem je podpořit jednotky až desítky projektů."

České objevy a laboratoře také stále více v posledních letech lákají zahraniční firmy. Za tuzemské vědecké nápady utratí ročně více než čtyřicet miliard korun. České republice se nyní podařilo prosadit například na čínském trhu unikátní biotechnologii na výrobu plastů.