Do Prahy do od amerických Čechů vrátila vzácná gotická soška

r_2100x1400_radio_praha.png

Američtí Češi přivezli zpět do Prahy vzácnou gotickou sošku Panny Marie s Ježíškem. Tu jim těsně před komunistickým převratem předal kardinál Josef Beran a krajané ji opatrovali 60 let. Do Arcibiskupského paláce ji přivezla někdejší legendární krasobruslařka Ája Vrzáňová. Slavnostního předání se zúčastnila i Zdeňka Kuchyňová.

Kardinál Miloslav Vlk a Ája Vrzáňová, foto: ČTK
Původ sošky je zatím zahalen tajemstvím. Údajně měla vzniknout kolem roku 1360. O tom, že ji krajané opatrují, nevěděli ani čeští církevní představitelé. A proto i její předání do rukou kardinála Miloslava Vlka bylo slavnostní.

"Je to pro mě velká čest, předat ji do rukou panu kardinálu Vlkovi. Je to vzácná a velice cenná věc. Tady je Madonka, pane kardinále. - Děkuji pěkně a rád jsem přítomen tomuto okamžiku, kdy se tato soška Panny Marie s Jezulátkem vrací a právě v době Adventu."

Ája Vrzáňová z toho, jak tehdejší kardinál Josef Beran na odvoz sošky do ciziny naléhal, usuzuje, že je to velice cenný předmět. Údajně měla sloužit jako vzor pro další Madony. A Češi ji v Americe střežili jako oko v hlavě. Kardinál ji na sklonku roku 1947 předal Františku Vodičkovi, po jeho smrti sošku opatroval syn. A nyní ji od jeho ženy Marcii získala Ája Vrzáňová.

"Její manžel Víťa Vodička zemřel před šesti měsíci. Ona není Češka. Měla trému s ní dál cestovat. Když se o tom zmínila, já jsem navrhla, že bych byla ochotna vzít ji domů a tak je tady."

Jak uvedl arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, nyní čeká sošku zkoumání a zjišťování původu. Pátrat se bude také v archivech a pak církev vydá podrobnější zprávu.

Panna Marie s Ježíškem, foto: ČTK
"Tato soška putovala třemi kontinenty, čtyřmi zeměmi a osmi městy. Má průvodní lístek, na kterém je napsáno, že pochází zhruba kolem roku 1360, tedy z doby Karla IV.. Možná, že může mít souvislost, to už je ovšem moje spekulace, s Arnoštem z Pardubic. Má i hodnotu symbolickou. S mnoha Čechy šla do exilu a nyní se vrací domů, vrací se k nám."

Panna Maria s děťátkem zůstane přes Vánoce v kapli Arcibiskupského paláce. A jaký bude její další osud? V areálu Pražského hradu má být vybudováno muzeum, kde by mělo být vystaveno církevní umění a soška tam bude mít své čestné místo. Zajím ji však čeká restaurování, uvedl arcidiecézní konzervátor Vladimír Kelnar.

"Soška má poškozenou roku Ježíška a Madony, ale pravděpodobně nebude doplňována, protože by bylo nevhodné doplňovat ji novodobými úpravami. Soška samozřejmě bude muset být konzervována a bude obnovena její původní krása, i s těmi drobnými defekty, které ale jenom potvrzují její stáří."

Protože budou Vánoce, nemohlo zůstat jen u jednoho dárku. I když Ája Vrzáňová sošku přivezla, přesto se s další do Ameriky vrátí. Kardinál Miloslav Vlk jí daroval sošku Pražského Jezulátka, kopii světoznámé plastiky uctívané v kostele v Praze na Malé Straně.