Energetika České republiky patří mezi 16 nejlepších na světě

Foto: seagul, Pixabay / CC0

Česká republika obsadila 16. místo ze 128 národních energetik hodnocených Světovou energetickou radou (The World Energy Council - WEC). Do první dvacítky se posunula z loňského 21. místa.

Žebříček měří tři základní parametry, jimiž jsou energetická bezpečnost, udržitelnost a cenová dostupnost energií.

Foto: seagul,  Pixabay / CC0
„Nechali jsme za sebou nejen celou řadu významných západoevropských ekonomik a na USA ztrácíme pouhou setinu bodu. Pozitivně jsou vnímána uskutečněná opatření s vlivem na energetickou nezávislost, účinnost a čistotu ovzduší. Nicméně stále existuje prostor pro rychlejší zavádění nízkouhlíkových technologií výroby energie. Jako zvlášť dobrou odborníci hodnotí cenovou dostupnost energií,“ komentoval výsledky Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Česko se v oblasti udržitelnosti životního prostředí zlepšilo o 52 procent

Zatímco loni vykazovalo nejvyšší skóre AAA šest zemí, letos to bylo o čtyři více. Česká republika dosáhla balančního skóre AAB, když se zlepšila v oblasti udržitelnosti životního prostředí o 52 procent, což znamená pátý nejlepší výsledek mezi sledovanými zeměmi.

Tomáš Prouza,  foto: Jana Přinosilová,  archiv ČRo
Zpráva za rok 2019 ukazuje, že stále více zemím se daří dosahovat rovnováhy ve všech třech hodnocených oblastech. Mezi prvními deseti státy je devět zástupců Evropy, na desátém místě se umístil Nový Zéland.

ČR se chce vrátit do Světové energetické rady

Světová energetická rada (WEC) je akreditovaná OSN jako celosvětový energetický orgán. Česká republika, která patřila mezi zakládající členy organizace, se v současnosti snaží o návrat do jejích struktur. "Členství ve WEC nám umožní sdílet názory a zkušenosti s téměř 2300 energetickými odborníky, kteří se zapojují do jejích aktivit,“ uvedl Tomáš Prouza.

Světová energetická rada je největší celosvětovou oborovou organizací s více než 3000 členskými organizacemi z více než 90 zemí, které reprezentují celé energické spektrum. Patří mezi ně vlády, soukromé a státní firmy, akademické organizace i, nevládní organizace a další zainteresované objekty v energetice. Byla založena v roce 1923 v Londýně.