Je čas na důchodovou reformu?

V září letošního roku vyplácel stát téměř 2 miliony starobních důchodů, konkrétně 1 957 299. Částka, která je na penze vynakládána, představovala letos 550 mld korun. Na příští rok už se počítá s více než 600 mld. Česká populace stárne a rodí se méně dětí. Jaké jsou z tohoto pohledu prognózy české společnosti za pár desítek let? Bude v systému sociálního zabezpečení dost peněz? To je téma, které zaujalo Jaromír Marka.

V roce 2004 žilo v česku 14% občanů starších 65 let, v roce 2030 jich bude téměř 23% a v roce 2050 už 31,5% populace. Výdaje na penze jsou už dnes astronomické a stále rostou. O penzijní reformě mluví politici už pár roků, na koncepci se ale dosud neshodli. Hrozí Česku penzijní krize? Podle ředitele české správy sociálního zabezpečení Jiřího Hoidekra je relativně dost času.

"Nezastávám názor, že se blížíme k sociálnímu kolapsu. Všechny demografické prognózy, které jdou za horizont dvaceti let jsou pochybné. My jako správci systému sociálního zabezpečení vidíme do vzdálenosti 20-25 let dopředu. Proto tak směle říkáme, důchodový systém je na ta léta stabilní."

Důchodová reforma je politiky často skloňované téma, proč, když je podle vás na 20 let situace stabilizovaná?

"Důchodový systém je systém s tzv. velkým dopravním zpožděním. Každá změna se projeví s velkým časovým odstupem. Chceme-li uvažovat o změnách, je nejvyšší čas. Ale zároveň říkám, že je dost času, abychom tyto změny náležitě promysleli a řešili důchodový systém v rámci celého systému sociálního státu."

Národnímu programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 ale už dnes přináší některé zásadní změny. Například peníze určené na péči pro staré lidi dnes nepůjdou automaticky do sociálních zařízení, ale dostane je každý jednotlivec. Pokračuje náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek.

"On bude moci určovat, jakou službu a od koho si koupí. Může to být rodina, někdo v blízkosti nebo i ústav. Bude si moci vybrat, která služba bude pro něj nejblíže. Doufáme, že zde nastane změna ve prospěch služeb, které přijdou za klientem domů."

Průměrná výše důchodu je nyní v česku 8646 Kč u mužů a 7020 Kč u žen. V této souvislosti stojí ale za zmínku, že jen 4% důchodců v česku žijí pod hranicemi chudoby, což je jedno z nejnižších čísel v rámci zemí OECD, např. Švédsku je to 11%.Nejvyšší současný důchod v zemi je 52 859 korun a nejdéle pobírá starobní důchod 108 let stará žena z Prahy. V penzi je už 43 let.