Jedna ze tří největších historických jízdáren v Evropě stojí v Česku

Jízdárna ve Světcích u Tachova, foto: ČTK

Jízdárna ve Světcích u Tachova je hned po císařské jízdárně ve Vídni druhou největší ve střední Evropě. A tím pádem největší v Česku. V 80. letech to byla ruina, kterou se nyní pokouší vzkřísit ministerstvo kultury, město Tachov i sdružení Jízdárna Světce. Při pohledu na fotografie každého napadne, že je to spíš romantický zámek. Ale místo něho se tu skrývá impozantní prostor, který nechal postavit známý rod Windischgrätzů.

Jízdárna ve Světcích u Tachova,  foto: ČTK
Jízdárna má úctyhodné rozměry dvacet krát čtyřicet metrů. Svými mírami i architekturou je v Evropě naprosto ojedinělá. Stavbu jízdárny zahájil v roce 1858 kníže Alfréd I. Windischgrätz. V zhledem k tomu, že se značně zadlužil, zůstala jediným dokončeným objektem z plánovaného sídla. Součástí byly hostinské pokoje, kovárny, stáje. Windischgrätzům patřila až do roku 1945, kdy jim majetek zabavil stát. Poté jízdárna sloužila jako příležitostný sklad, využívala ji také justiční stráž.

V roce 1981 se už zdálo, že její osud bude zpečetěn. Z jízdárny se stala ruina a podle stavebně historického průzkumu za to mohlo špatné vedení srážkových vod ze střech. Ministerstvo kultury jízdárnu vyřadilo ze seznamu kulturních památek a uvažovalo o demolici. Naštěstí k tomu nedošlo. Pod tlakem radnice byla o deset let později opět na seznam památek vrácena a v roce 2000 začaly záchranné práce. Odhaduje se, že kompletní opravy vyjdou až na 200 miliónů korun. Zatím stála oprava jízdárny 40 miliónů. Opravy financuje ministerstvo kultury i Tachov. Za záchranu objektu bojuje i Sdružení Jízdárna Světce. Jak uvedl jeho představitel Zdeněk Černý, snaží se přesvědčit veřejnost, že záchrana jízdárny má smysl.

"Ty jízdárny jsou jen tři - ve Vídni, tady a v Seville."

Co říkají lidé, když poprvé přijedou a jízdárnu vidí?

"Byl jsem svědkem, že když tam přišli lidé i ze zahraničí, tak byli unešeni. Tato stavba je snad vůbec první lehká průmyslová stavba na světě. Ona se zachránila sama. Půdorys je obdélník a na rozích má věžičky, rotundy, které stavbu zabezpečují a po stranách půlkruhy, které byly využívány jako stání pro koně a byty pro řemeslníky. Díky tomu se ta stavba nerozpadla. Zachránila se sama, zachránil ji architekt."

Radnice počítá s tím, že by jízdárna mohla sloužit jako místo přeshraniční spolupráce. Měl by tu vzniknout velký a malý sál, kavárna, expozice mapující rekonstrukci vzácné památky a také v kraji unikátní muzeum bylinkářství. Kdy se opravená jízdárna otevře, město zatím neví. Představa nechybí, zato peníze ano. Sdružení Jízdárna Světce se obrátilo dopisem nejen na spřátelené německé obce, ale oslovuje i někdejší obyvatele Sudet a chystá se navázat kontakt s potomky Windischgrätzů. O pomoc žádá i pamětníky, kteří mají fotografii či obrázek, který ukáže někdejší krásu dnešní zříceniny. I když je jízdárna zatím zavřená, je možné se do ní podívat. Občas se v ní konají koncerty i šedesátičlenných sborů. Své prostory představuje i při dnech otevřených dveří.