K závěrům konference zahraničních Čechů

V dnešní krajanské rubrice se vrátíme ke konferenci zahraničních Čechů. Konala se v prvním říjnovém týdnu v Praze, a přijeli na ni představitelé českých spolků a organizací v zahraničí z bezmála 3O zemí světa . Ve čtyřech pracovních sekcích se diskutovalo nad tématy, která zajímají Čechy žijící v zahraničí.Informuje Jana Peterková.

Záchrana archivních dokumentů, zkompletování archivního materiálu a vytváření seznamu českých kulturních památek v zahraničí to jsou ztěžejní body rezoluce kulturní sekce, která apeluje na péči o české kulturní dědictví ve světě. V rezoluci se uvádí, že archivní materiál dokládající historii a činnost krajanských spolků a významných osobností , je nejlépe uchovat těmito způsoby : buď je předat některé z profesionálních organizací v České republice, nebo je utřídit a náležitě uložit ve vlastních - povaze dokumentů odpovídajících prostorách, anebo je předat některé z profesionálních institucí v zemi,kde se krajanský spolek nachází. Tolik strohá fakta rezoluce.

Jednou z odborných institucí České republiky, která se věnuje uchovávání archivních materiálů o Češích v zahraničí , je Náprstkovo muzeum v Praze. Ředitelkou jeho knihovny je dr.Milena Secká, která byla na Konferenci zahraničních Čechů středem pozornosti mnoha krajanů. I když krajanské téma v České republice už není onou příslovečnou popelkou, je bohužel pravdou, a pociťovali to všichni účastníci říjnové Konference zahraničních Čechů , že čeští novináři věnovali jejich problémům minimální pozornost.