Kalendárium

0:00
/
0:00

Kdy začaly v Praze jezdit autobusy, čím je výjimečná CHKO Beskydy nebo jak dopadl Kec u Jankova, to vše se tentokrát dozvíte z kalendária.

Před sto lety zahájily Elektrické podniky dopravu na první pražské autobusové lince. Za 20 haléřů mohli cestující projet trať dlouhou 1 600 metrů, která vedla z Malostranského náměstí na Pohořelec. Vůz byl schopen přepravit až 15 lidí. Po několika technických problémech a nehodách byla ale autobusová doprava zrušena a do ulic hlavního města se opět vrátila až v polovině dvacátých let.


Beskydy vždy přitahovaly turisty a ty, které uchvátila krása hor, říká František Jaskula vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která slaví 35. výročí založení.

"Ty nejvzácnější oblasti jsou chráněny jako rezervace. Těch je dnes v Beskydech 50 a 7 z nich je v kategorii nejvyšší ochrany, tj. národní přírodní rezervace. Mězi ty nejznámější patří Mionší, které chrání bukojedlové lesy nebo Salajka a Razula, kde jsou obdobné lesy jen v menší výměře. Nebo ty nejvyšší polohy se smrkovými porosty můžeme potkat v oblasti Lysé hory v Národní přírodní rezervaci Mazák nebo na kopci Kněhyně - Čertův mlýn."

Lysá hora
V Beskydech se daří velkým šelmám, jedině tam můžeme na území Česka potkat tzv. "velkou trojku" šelem, tedy medvěda, rysa a vlka. Velmi vzácné jsou pastviny, které v Beskydech vyklučili staří Valaši.

"Jsou to botanické sbírky nejrůznějších vzácných rostlin. Pokud je někdo fanda do orchidejí, tak mu vřele doporučuji jarní Beskydy, protože množství orchidejí, které tady na loukách vykvétá je v rámci České republiky docela rarita. A další zajímavostí, kterou opravdu v Česku nepotkáte nikde jinde, je beskydský pseudokras. V Beskydech vznikl pseudokras. Na území, které je tvořené pískovcem a prokládáno vrstvami jílovitých břidlic, je to taková skládanka, možná jako když si představíte listy v knize. Bloky pískovců se rozestoupí a vzniknou jeskyně, které jsou puklinové a jsou mezi kamennými bloky. Chybí v nich krápníková výzdoba, ale jsou velmi zajímavé. Jedny z největších pseudokrasových jeskyní jsou právě v Beskydech."

Právě tyto pseudokrasové jeskyně byly dějištěm různých valašských pověstí o zbojnících, poustevnících a ukrytých pokladech.


Před 660 lety vykonal císař Karel IV. další ze svých velkých činů - založil Nové Město pražské. Na Karlově náměstí, jednom z center městské části, byly každoročně v dnes již neexistující kapli Božího těla vystavovány korunovační klenoty. Později se náměstí stalo dějištěm první pražské defenestrace a své tajemné praktiky tady provozoval doktor Faust. Současná podoba náměstí pochází z roku 1905, a jméno po „Otci vlasti“ nese od roku 1848.


Víte, jak dopadl Kec u Jankova? Obdobně jako o více než sto let později známí sedláci u Chlumce. Tedy neslavně. Bitva u Jankova, jeden z nejkrvavějších střetů třicetileté války, se odehrála na počátku března roku 1645 mezi císařským vojskem a švédskou armádou, která právě přes české území procházela. Jedním z habsburských velitelů byl i maršál Johann von Götz, kterého Češi zkomolili na mnohem libozvučnějšího "Kece". Bitva u Jankova skončila porážkou císařských vojsk a mezi padlými byl také zmíněný maršál "Kec".


Šestého března by oslavil 57. narozeniny zpěvák Jiří Schelinger.