Karel Kramář hovoří o československém státě

Karel Kramář

V pátek si připomeneme výročí vzniku československého státu. Při této příležitosti bývají každoročně skloňována jména Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše nebo "mužů 28. října". Neprávem se ale zapomíná na toho, kdo stál v čele domácího odboje a kdo v prvních měsících existence republiky vykonával náročnou funkci předsedy vlády. Řeč je o Karlu Kramářovi, jehož projev z roku 1930 z rozhlasového archivu vybrala Martina Lustigová.

Následující ukázka je vlastně takovým shrnutím hlavních bodů Kramářova politického myšlení. V první řadě Kramář vyzývá k lásce k národu - ne k nějakému planému nacionalismu, ten mu byl cizí, ale k tomu, aby každý pracoval pro dobro a blaho svého národa. Přes kritiku stranické roztříštěnosti se pak dostává k evergeenu svého politického myšlení - k jednotě Slovanstva, kterou (spolu s demokratickým Ruskem, zbaveným bolševické vlády) mylně považoval za jedinou možnou záruku samostatné existence Československa. Při poslechu projevu Karla Kramáře je na místě také upozornit na to, že ve své době platil za jednoho z nejlepších řečníků, jehož rétorské umění obdivovali i jeho nejzarytější političtí odpůrci.