Ke Světovému dni rádia s novou znělkou

Foto: Khalil Baalbaki, ČRo

Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka provází zahraniční vysílání Českého rozhlasu od samého počátku.

Foto: Skylar Kang,  Pexels,  CC0 1.0 DEED

Rozhlasové znělky stanic jsou vizitkou stanice. Jde zpravidla o pár tonů nebo taktů nějaké skladby, charakteristické pro oblast, odkud stanice vysílá. Znělka stanice se dříve používala před zahájením vysílání na dané vlně, kdy se opakovala několikrát a sloužila pro doladění na správný kmitočet. Následně se ozývala v nepravidelných intervalech, obvykle po časovém znamení a byla doplněna ohlášením stanice slovy.

Komunistická éra se odrazila samozřejmě i ve vysílání do zahraničí. Od počátku 50. let až do roku 1989 tvořilo základ znělky Radia Praha komunistická píseň "Kupředu levá".

Po pádu komunistického režimu se Rádio Praha vrátilo ke své původní znělce a motivům Novosvětské Antonína Dvořáka. Rádio je ovšem živý organismus, doba se mění a zrychluje. A tak se Radio Prague International rozhodlo pro modernější obal. Základní motiv ovšem zůstává, jak potvrzuje hudebník, textař, raper a zvukový designér Martin Hůla.

Martin Hůla | Foto: Tomáš Vodňanský,  Český rozhlas

„Ten úryvek z Dvořákovy Novosvětské je pro znělku Radio Prague International charakteristický prvek. Já jsem zároveň chtěl vytvořit nějaký systém, ve kterém bude jednodušší zvukovou grafiku stanice dále rozvíjet. Změnil jsem mírně tempo, fráze jsem zjednodušil, melodicky i harmonicky. Související zvukové prvky, základní podkresy a předěly jsou z toho odvozené, takže společně tvoří takový kompaktní celek. To nejdůležitější co při práci na nové znělce vzniklo, jsou z mého pohledu právě tato zdrojová konsolidovaná data, která potom umožní a ulehčí vytváření případných dalších variací a zvukových prvků,“ říká autor nové znělky Martin Hůla.

Ke Světovému dni rádia si Radio Prague International nadělilo znělku v novém designu, kterou tak budou nyní začínat všechny půlhodinky zahraničního vysílání v angličtině, němčině, ruštině, španělštině a francouzštině.

Foto: Khalil Baalbaki,  Český rozhlas