Korespondenční výměna řidičáků

Výměna řidičských průkazů v Česku by měla být možná i poštou. Uvažuje o tom ministerstvo vnitra. Už oslovilo obce, a podle toho, jak se vyjádří, pak rezort rozhodne dál. Ministerstvo dopravy je k návrhu na zasílání žádanek poštou spíš skeptické. Přinese to podle něj i komplikace v případě, že žadatel vyplní dokument špatně.

Výměna se týká řidičských průkazů vydaných v letech 1964 až 1993 a je ze zákona povinná. Držitelům starých dokladů hrozí po Novém roce pokuta až 30 tisíc korun. Problém je ale v tom, že do konce roku zbývá vyměnit ještě přes 700 tisíc řidičských průkazů a je jasné, že to úřady nestihnou. Proto přišlo ministerstvo vnitra s nápadem vyřizovat výměny korespondenčně. Teď záleží jen na tom, zda tento způsob bude vyhovovat i jednotlivým obcím. Mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková toto usnadnění pro řidiče vítá:

"Pokud tedy nevyužijí ani tuto nabídku, tak už nebudou moci nikomu vyčítat, že neměli dost informací."

Naopak v Českém Krumlově se obávají návalu administrativy a časových prodlev, říká mluvčí města Jitka Augustinová:

"Budeme muset zase formulář posílat zpátky, vrátit ho, vyplňovat ho znovu, a tím se zvýší náklady na obou stranách. Když občan udělá chybu, tak se celé řízení protáhne. Kdyby občan vyplnil formulář přímo na přepážce, udělal chybu tam, tak ho úředníci hned opraví, najdou rychle chybu a nebude se to muset korespondenčně řešit takhle dlouho."

Rezorty vnitra a dopravy se zatím nedohodly na tom, kdo by zaplatil poštovní poplatky. Náklady by totiž při současných sazbách přesáhly 5 milionů korun.

Ministerstvo dopravy se výměně řidičských průkazů korespondenčně nebrání, ale vidí také mnohá úskalí. Například to, že úředník musí ze zákona ověřit žadatelovu totožnost, formulář může být vyplněn špatně a doplněn nevyhovující fotografií. Řidič navíc musí vyplněnou žádost stvrdit notářsky ověřeným podpisem. Je pak vcelku jedno, zda půjde k notáři nebo rovnou na obecní úřad.

Platný tip řidičského průkazu
Mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky jsem se zeptal, jak mají postupovat naši občané dlouhodobě žijící či pracující v zahraničí? Vztahuje se na ně povinnost výměny řidičských průkazů do konce letošního roku?

"Pokud mají české občanství a mají současně trvalý pobyt na území České republiky, to znamená jsou držiteli toho řidičského oprávnění a průkazu, vztahuje se i na ně zákonná povinnost, to znamená do 31. prosince tohoto roku si ze zákona musí vyměnit řidičský průkaz. Ta informace není nová, v podstatě je v zákoně od roku řekněme 2005, ten termín. Co je dále podstatné. Člověk samozřejmě může prokázat, že měl závažné důvody pro to, aby tu výměnu nemohl provést, to znamená byl dlouhodobě v zahraničí, nepohyboval se na území České republiky, nemohl si tu výměnu provést. Pokud toto doloží, domnívám se, že ten obecní úřad by neměl aplikovat na takového člověka sankce."

Připomenu, že řidiči s průkazy z let 1994 až 2000 mají na výměnu ještě tři roky čas. Platnost průkazů, které byly vydány v letech 2001 až 2004, uplyne až v prosinci 2013.