Krajané se učí češtinu v Dobrušce

Sommersprachkurs in Dobruska

V Dobrušce ve Východních Čechách končí 19. ročník kurzů češtiny pro krajany. A v Dobrušce je i naše kolegyně Milena Štráfeldová, které se ptám, odkud tentokrát krajané do Dobrušky přijeli?

Foto: Martina Stejskalová
"Krajané se do Dobrušky sjeli opět prakticky z celého světa. Mám před sebou seznam zemí a pokud bych do něj jen krátce nahlédla, tak je to Argentina, Bělorusko, Gruzie, Guatemala, celá skupina krajanů z Izraele, krajané ze Sýrie. Hodně je jich z evropských zemí, ale přijeli tentokrát ve velkém počtu i ze Spojených států."

Jaká je úroveň jejich češtiny?

"Přijíždí sem krajané, kteří neumí prakticky vůbec česky. Znají například 'dobrý den' a 'nashledanou'. A pak jsou tady ti, kde v běžném hovoru téměř není znát, že to nejsou rodilí mluvčí. Jsou rozděleni do několika skupin. Zhruba třetina jsou ti, kteří prakticky nemluvili, ale za měsíc už je znát velký pokrok. Před dvěma dny tady proběhl Den jazykové samostatnosti. To je pravidelná akce, kdy se krajané rozjedou do okolí a musí vlastními silami získat o městech nějaké informace. Nepomáhá jim nikdo z lektorů a pak si připraví prezentaci, kdy město a lidi představí. Museli například zajít do restaurace, přinést jídelní lístek, zjistit kolik co stojí. A skutečně všichni, i ti, kteří byli doslova začátečníci, to zvládli. Na druhou stranu jsou tady ti, kteří pracují třeba v krajanských médiích, v rozhlase, případně i jako překladatelé. Ti mluví česky velice dobře a jen si tu dolaďují stylistické jemnosti češtiny."

Je vidět, že někteří krajané se opakovaně vrací. Jsou mezi nimi i rekordmané, kteří tu jsou třeba po páté?

"S těmi návraty do Dobrušky to není tak jednoznačné. Mohou se sem sice vracet, ale pouze jako samoplátci. Zásada ministerstva školství, které přispívá na jazykové kurzy, je ta, že sem by měli na náklady českého státu přijet krajané jednou, aby se zdokonalili v češtině. Ale jsou tu skutečně lidé, kteří si pobyt každoročně nebo jednou za dva či tři roky platí a jezdí sem i celé rodiny. Třeba z Izraele sem přijela skupina asi čtyř lidí. Je tady jak babička, které je hodně před devadesát, tak vnučka, které je asi 13 let."

Kurzy v Dobrušce se konají už řadu let. Jaká bude jejich budoucnost?

"V příštím roce by měly v Dobrušce proběhnout po dvacáté - měl by to být jubilejní ročník. Jak mi řekl vedoucí kursů pan Křivánek, je otázka, zda se ve státním rozpočtu najdou peníze na to, aby krajanské kurzy mohly pokračovat i v dalších letech."