Kuřáci jsou vytlačováni z veřejných prostorů

Foto: ČTK

Od 1. ledna platí v Česku nový protikuřácký zákon. Jeho projednávání se v parlamentu táhlo téměř dva roky, než se konečně po bouřlivých diskusích dospělo ke kompromisnímu výsledku. Tento fakt naznačuje, že nový zákon bude mít řadu odpůrců. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Foto: ČTK
Zákaz kouření ve veřejných budovách, státních úřadech, na pracovištích, kde byl alespoň jeden nekuřák, či v prostředcích hromadné dopravy platil už v minulosti. Nový zákon rozšiřuje počet míst, kde se kouřit nesmí. Zákaz se nyní například vztahuje i na nástupiště vlaků, zastávky tramvají a autobusů. Ten, kdo by si v místech, kde to zákon zakazuje, přesto zapálil cigaretu, dopustí se přestupku, říká mluvčí policejního prezídia David Kubalák.

"Musí počítat s tím, že bude postižen pokutou nebo napomenutím. Zkrátka sankcemi, které umožňuje přestupkový zákon."

Pokud by se kuřák zdráhal zaplatit až tisícikorunovou pokutu, policie nebo městští strážníci mají další možnosti.

"Přichází v úvahu i předvedení a zajištění."

Už se ale objevil jeden takzvaně technický problém: kde vlastně začíná a kde končí zastávka tramvaje či autobusu, čili, co je to zastávka. Upozorňuje na to například mluvčí pardubické městské policie Pavel Čejka.

Foto: ČTK
"Tento pojem jsme nikde nenašli, takže si teprve budeme muset vyjasnit, kterou plochu přesně to nástupiště zaujímá. Není to úplně jednoduchá záležitost."

V původním návrhu zákona byl obsažen také úplný zákaz kouření v restauracích. Takový zákaz ale neprošel. V restauracích a hospodách musí být pouze kuřáci a nekuřáci od sebe odděleni prostorově. V praxi to znamená, že kuřáci a nekuřáci mohou být v oddělených místnostech, popřípadě stačí, když majitel restaurace prostě na některé stoly položí popelníky. Takový stůl je přece jeden prostor a vedlejší stůl bez popelníku jiný prostor. Nový zákon je tak ke kuřákům v restauracích dokonce liberálnější než ten předchozí. Dříve totiž nebylo možné kouřit v době podávání obědů nebo večeří tam, kde nebyla stavebně oddělena jídelna pro kuřáky. Josef Čupka z České lékařské společnosti pro závislost na tabáku si přesto myslí, že nový zákon je krokem vpřed.

"Zákon je správným krokem společnosti k tomu, aby začala vnímat, že kouření je něco nepatřičného a nestandardního. Je to vývojově další posun k tomu, abychom brali nekouření jako něco, co přináší zdraví i delší život."

Poslanec Josef Janeček,  foto: Autor
K nejznámějším bojovníkům proti kouření patří lidovecký poslanec Josef Janeček. Byl také iniciátorem několika návrhů protikuřáckého zákona. Ten, který nakonec sněmovna přijala, považuje za zcela bezzubý. S tímto stavem se Josef Janeček nemíní smířit. Jak řekl Radiu Praha, navrhuje novelu, která by například umožnila konečně prosadit naprostý zákaz kouření v restauracích a hospodách. A tentokrát jde na to takříkajíc od lesa.

"Zakázat kouření ve všech místnostech a pracovištích, kde se jakýmkoli způsobem nakládá s potravinami nebo s nápoji."

Dosavadní neúspěch snah o prosazení tvrdšího protikuřáckého zákona přičítá Josef Janeček vlivu tabákové lobby.

"V naší společnosti, která je bohužel proslulá korupcí, ovládají peníze stále a stále jednání mnohých lidí. Proto se také velmi obtížně bojuje a tabákovou lobby, která je samozřejmě finančně velmi mocná. Je smutnou skutečností, že vlastně jsme se posunuli úplně opačným směrem než jde celá Evropa. Proto bych to chtěl změnit tak, abychom se začali pohybovat stejným směrem, kterým jdou všechny rozvinuté země."

V Česku kouří každý třetí dospělý člověk. V kategorii patnáctiletých až osmnáctiletých každý druhý, nejvíce dívky. Odpůrci protikuřáckého zákona, kteří existují i mezi nekuřáky, proto soudí, že různými zákazy se problém kouření nevyřeší. Místo vymýšlení protikuřáckých zákonů by prý bylo lepší soustředit se na tvorbu ´módy nekouření´. Jedině pak se může nekouření masově šířit a dominovat mezi mládeží.