Lidové kroje v Galerii Na plotě

Výstava na téma českých, moravských a slezských krojů v Galerii Na plotě, foto: archiv Českého centra Tel Aviv

České centrum Tel Aviv a Muzeum "Ostrov lidových krojů" nabízí v těchto dnech v Galerii Na plotě ukázku lidových krojů z Čech, Moravy a Slezska.  

Martin Stropnický a Robert Mikoláš,  foto: archiv Českého centra Tel Aviv

„Výstava je jakýmsi symbolem zlepšování situace v Izraeli, kde probíhá očkování vůbec nejrychleji na světě a lidé se díky tomu mohou začít vracet k normálnímu životu, otevírají se kina, muzea, koncertní sály. Izraelci všeobecně mají rádi Českou republiku a vždy se o ní chtějí dozvědět něco nového. Ostatně i pro mne bylo velmi zajímavé vidět, jak kdysi existoval třeba pražský nebo podřipský kroj. Nová výstava umístěná na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu ale nabízí takový průřez nejznámějšími kroji napříč celou Českou republikou“, říká ředitel Českého centra Robert Mikoláš.

Na výstavě se podílelo nové soukromé muzeum z Ostrova u Zbraslavic. Pro zájemce o lidové kroje připravilo prezentaci 16 krajových oblastí – 8 českých a 8 moravských (celkem jich je v ČR kolem stovky).  Podle ředitele Muzea Jana Mičánka nejde jen o to obdivovat krásu, zdobnost, nápaditost samotných krojů. „Jejich prostřednictvím se díváme na vesničany 19. století." Fotografie provází kresby Pavly Hampton. „Ta jako nikdo jiný umí dokonale vystihnout i samotný materiál krojů. Z jejích kreseb tak člověk jasně rozpozná brokát, hedvábí, a další látky.“

Foto: archiv Českého centra Tel Aviv

Pro území České republiky je charakteristická velká různorodost krojů, která se promítala i do oděvních doplňků, obuvi, šperků a ozdob. I když kroj dnes ze šatníků většinou zmizel, dodnes se najdou oblasti, kde si lidé udrželi ke krojům vřelý vztah dodnes a mnohde se k nim v různých podobách vrací především při různých lidových slavnostech, svatbách nebo svátcích.

Foto: archiv Českého centra Tel Aviv