Medvědi se v Česku usadili natrvalo

Medvědí populace se opět natrvalo usadila v Česku. Podle odborníků je nyní důležité, aby medvědi vyvedli v Česku i mladé, což je hlavní předpoklad jejich definitivního zabydlení. Narození medvíďat je totiž podle inspektora zvěře pražské ZOO Zbyňka Šíši důkazem, že medvědům jimi vybraná lokalita vyhovuje, protože je lidé při zakládání rodin neruší.

medvěd hnědý
Petr Stýblo ze Svazu ochránců přírody nám potvrdil, že počty medvědů u nás narůstají:

"Dříve se hlavně na východní hranici v Beskydech objevoval jeden, dva, letos už je to kolem pěti kusů medvědů. Už se nedrží jen v Beskydech, ale i v Jeseníkách. Nicméně přesný počet nikdy není znám, protože medvěd je zvíře velmi pohyblivé a za noc ujde 30 kilometrů bez problémů. Samozřejmě státní hranice mu nevadí, takže chvíli je u nás, chvíli je v Polsku, chvíli je zase na Slovensku. Ale řekněme, že se ten počet zvyšuje a že skutečně až pět medvědů najednou se na našem území může vyskytovat."

A proč k nám medvědi ze Slovenska zavítali?

"Není to proto, že by se tady nějakým způsobem zlepšilo životní prostředí v Beskydech, ani to není proto, že by se na Slovensku zhoršilo. Je to z toho důvodu, že medvědí populace na Slovensku velmi rapidně vzrůstá. Dneska už se na území Slovenska pohybuje kolem sedmi set medvědů, a ti medvědi jsou přísně teritoriální zvířata. To znamená, že zejména velcí samci nesnášejí na svém území žádné jiné medvědy. Díky tomu, že je jich více a více, tak ti medvědi si musí hledat zákonitě další teritoria. Samozřejmě překračují hranici a zjišťují, že v Beskydech, v Jeseníkách bez problémů mohou žít, takže se tady usazují."

A kdy vlastně medvědi z našeho území zmizeli?

"Medvědi z území České republiky zmizeli koncem 19. století. To bylo způsobeno intenzivním lovem. Tenkrát, za Rakouska-Uherska, byl vydán jakýsi patent, na základě kterého se vyhubily všechny velké šelmy, nejenom medvědi, ale i vlci a rysové na celém území mocnářství. V té době tedy u nás medvědi nebyli. V minulém století se sporadicky začali objevovat, na Slovensku se potom usídlila stálá populace medvědů, a občas nějaký medvěd přešel hranici a na území Beskyd třeba chvíli pobýval. Ale zase se vrátil nebo byl upytlačen. Dneska je lov medvědů samozřejmě nelegální, medvěd je přísně chráněný živočich, ale přesto i dnes narážíme na to, že se u nás medvědi nelegálně likvidují. Proč mluvíme dneska o tom, že ta populace je stálá? Je to proto, že ten pobyt medvědů u nás je už několik let prakticky nepřetržitý. Jestliže třeba v sedmdesátých, osmdesátých letech se u nás medvěd objevil třeba pětkrát, tak v této době, od konce devadesátých let jsou medvědi u nás prakticky pořád," říká Petr Stýblo ze Svazu ochránců přírody.