Ministryně chce vnést řád do stanovování alimentů

Výši výživného na dítě, se kterým rodič nežije, určují soudy v různých regionech až příliš odlišně, myslí si ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová a chce do této oblasti vnést řád a větší předvídatelnost. Jak?

Rodič, který nemá svého potomka v péči, by na jeho výživu měl přispívat podle výše svých příjmů i podle věku dítěte, myslí si ministryně, jejíž úřad vypracoval orientační tabulku určování alimentů. Na dítě do pěti let doporučuje platit asi desetinu čistého příjmu, u dospělého potomka by výše výživného narostla až na čtvrtinu příjmu rodiče.

Dosud se v tomto směru takřka nedá mluvit o nějakých zvyklostech, potvrzuje prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník: "Když se na to podíváme každý na svém okrese, tak to až takový problém není, protože tam ten rozptyl není. Ale teprve když se na to podíváme v celostátním měřítku, tak vidíme, že ten rozptyl je opravdu dost velký, takže jako problém to vnímáme určitě."

Tomáš Lichovník,  foto: ČT24
Podle Lichovníka, který se tématem zabývá jako člen ministryní ustavené pracovní skupiny, ale soudcům v každém jednotlivém případě nadále zůstane dostatečný prostor pro posouzení jeho konkrétních okolností: "Ty tabulky nemají mít žádnou povahu právní normy. Má to být skutečně pouze jakési doporučení nebo jakýsi pomocný materiál. Bude záležet vždy na každém soudci, zda tabulky využije či nevyužije. A tak jako dosud každý soudce musí řádně odůvodnit své rozhodnutí ohledem výše výživného, na tom se nic nezmění."

To se ale dá interpretovat i trochu jinak: povinnost soudce řádně odůvodnit své rozhodnutí je sice neměnná, nicméně teď se v něm bude vymezovat vůči konkrétním údajům, platným v celé republice. Soudce Nejvyššího soudu Roman Fiala to považuje za užitečné: "Podstata těch tabulek je, že soudci i účastníci řízení budou vědět, že zhruba takovéto procento z příjmů by mělo být východiskem pro stanovení výživného. Na soudci v každém konkrétním případě by pak bylo, aby vysvětlil, proč stanovil výživné nižší nebo vyšší. A že se budou lidé odvolávat a dovolávat, to je jejich právo."

Daniela Kovářová,  foto: ČTK
Důležité je dodat, že tabulky doporučující výši výživného na dítě určitým procentem z příjmu rodiče mají zatím jen podobu návrhu, ke kterému se vede připomínkové řízení. "Tyto částky nejsou definitivní. Podle prvních reakcí odborné veřejnosti, zejména soudců, specializujících se na tuto problematiku, se dá předpokládat, že ta procenta budou spíš vyšší,"říká ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.

Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka se podobné tabulky již osvědčily například v sousedním Rakousku a tato pomůcka navíc českou justici finančně nezatíží. Už v květnu by se používání tabulek výživného mohlo začít testovat, definitivně by se do praxe měly dostat o rok později. A ministryně plánuje připravit pro soudy i doporučení, jak zjistit výši platů rodičů, kteří například podnikají a nevykazují žádné zisky.