Motol otevírá nové centrum pro výzkum a léčbu epilepsie

Ilustrační foto: Chris Hope, CC BY 2.0

Pražská nemocnice Motol otevřela nové centrum pro výzkum a léčbu epilepsie. Podle Akademie věd přibude ročně 5 tisíc nových pacientů s epilepsií. Jedná se o fyzické onemocnění mozku, které má několik druhů, i typů záchvatů. Nejedná se tak pouze o známé křeče se ztrátou vědomí.

Ilustrační foto: Chris Hope,  CC BY 2.0
Nové centrum, které funguje od ledna, má propojit výzkum s klinickou praxí. Budou v něm dvě desítky lékařů a vědců. Jedním z nich je Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd.

"Nové centrum spojuje týmy, jejichž společným zájmem je epilepsie. Vize toho centra je kvalitní život bez záchvatů. Cílem je proto hledat nové metody, jak lépe diagnostikovat epilepsii, a jak ji účinně léčit. Každý třetí pacient s epilepsií neodpovídá na léčbu současnou terapií."

Cílem centra tak je, aby se nejnovější poznatky z výzkumu co rychleji dostávaly i do klinické praxe a sloužily k léčbě epilepsie. V Česku je zhruba 100 tisíc epileptiků. Při lehčích formách mohou lidé žít běžným životem. Ve většině případů je epilepsie léčitelná.

Přemysl Jiruška,  foto: archiv Nadačního fondu Neuron
"Máme zde skvělé vrcholové kliniky, které epilepsii léčí, neurochirurgy i matematiky, kteří se zabývají zobrazovacími metodami, i molekulární genetiky, kteří studují epilepsii na genetickém podkladu. My spojujeme tyto týmy, které chtějí něco s epilepsií udělat. Naše společné úsilí by mělo vést k cíli pomoci pacientům a vyléčit epilepsii."

Epilepsii může spustit i úraz, operace nebo stres

Epilepsií může člověk onemocnět kdykoliv. Mohou tu být genetické předpoklady, může vzniknout jako následek úrazu, porodu, operace nebo stresu. V Česku je dobře propracovaný systém, jak se pacient, pokud mu léčba nezabírá, dostane do vysoce specializovaného centra. Úloha nového centra bude jiná, dodává Přemysl Jiruška:

"My se snažíme posunout hranice poznání mnohem dál, a najít nové způsoby léčby, být předním pracovištěm, které bude udávat nové trendy ve výzkumu epilepsie, aby ve výsledku pacienti s nezvladatelnou epilepsií neexistovali. Klíčové směry výzkumu představují zkvalitnění chirurgické léčby epilepsie, což je jeden z možných postupů. My tuto leptochirurgii chceme zkvalitnit, nebo například nahradit jinými technikami, jako je například genová terapie. Velkou část nezvladatelných epilepsií představují epilepsie v dětském věku, které vznikají na základě genetických nebo vrozených vad. U těchto pacientů dojde k rozvoji velmi těžké epilepsie, která často vůbec neodpovídá na léčbu, ale právě ty moderní diagnostické metody a metody léčby epilepsie do budoucna mohou těmto pacientům velmi pomoci."