Muzeum v Brně získalo neobvyklý dar - 2600 let starý bronzový náramek

Bronzový náramek, foto: ČTK

Moravské zemské muzeum v Brně získalo neobvyklý dar - 2600 let starý bronzový náramek. Ten byl kdysi nalezen v archeologicky proslavené jeskyni Býčí skála v Moravském krasu.

Bronzový náramek, foto: ČTK
Mimořádně cenný předmět pochází z takzvaného halštatského období, kdy se v jeskyni nalézalo velké obětiště. Muzeum získalo náramek od osmdesátiletého muže z Brna, který jej našel jako mladík a celý život opatroval, říká archeolog Martin Golec.

"Pan Volný se dostavil v únoru tohoto roku do Moravského zemského muzea a přinesl velice cenný nález. Je to bronzový žebrovaný náramek, který je v současné době nejkrásnějším a nejluxusnějším nálezem ze starší doby železné z Býčí skály."

Pro pracovníky muzea to byl doslova šok. Jak se dozvěděli, objevitel našel náramek ještě jako mladík v roce 1945, když uklízel harampádí na dvoře domu v Brně - Bosonohách. Vědci se domnívají, že náramek mohl patřit Němci, který byl po druhé světové válce odsunut.

"Tam nalezl krabičku ještě s původním německým nápisem a v něm ten nález byl. Uchovával ho tu dlouhou dobu od války u sebe. Na stáří si řekl, že je třeba se o něj postarat."

Kdo takový náramek mohl nosit v 6. století před naším letopočtem?

"Byl to šperk poměrně unikátní, protože těchto předmětů mnoho neexistuje. Nosila ho žena, pravděpodobně nějaká kněžna nebo žena z nejvyšší sociální vrstvy, která se tím opravdu mohla honosit. Ještě připomínám, že těchto nálezů i v rámci ČR je minimum. Podobné šperky se nachází velice daleko v západní části dnešního Německa."

Martin Golec, foto: ČTK
Obětiště z halštatského období nalezl v Býčí skále před 140 lety badatel Jindřich Wankel. Jeho objev dosud vědci považují za naprosto mimořádný. Zahrnoval totiž tisíce předmětů, z nichž nejslavnějším je soška bronzového býčka.

"Vlastně před ním žádná archeologie neexistovala. Poprvé prokázal a publikoval takovéto naleziště a my dnes víme, že je jedno z nejzajímavějších a nejcennějších v Moravském krasu. To je první prehistorická zastávka a druhá je jeskynní svatyně z 6. století před naším letopočtem a některé předměty jako je bronzový býček, je jedním z nejznámějších archeologických předmětů v České republice dodnes."

Jindřich Wankel se pokusil vytvořit rekonstrukci obětiště. Vznikla tak zidealizovaná legenda, podle níž byl v Býčí skále pohřben s dary a lidskými oběťmi velmož. Badatel nabídl objev Národnímu muzeu v Praze, které jej ale odmítlo. V roce 1883 proto nález prodal Přírodovědeckému muzeu ve Vídni. Artefakty z Býčí skály i se slavnou soškou býčka jsou dosud jeho největší chloubou. Bronzový žebrovaný náramek byl patrně v jeskyni objeven v tomto období. Zájemci si jej budou moci prohlédnout během tří vikendů přímo v jeskyni Býčí skála, v níž je připravena expozice o její bohaté historii.