Národní muzeum je o budovu bohatší

Letecký pohled na budovu Národního divadla (vpředu) a budovu bývalého Federálního shromáždění

Národní muzeum v Praze je o budovu bohatší. A nejde o nějaké malé prostory kdesi na periferii: muzeum totiž převzalo budovu bývalého Federálního shromáždění, kterou předešlých čtrnáct let užívalo Rádio Svobodná Evropa.

Michal Lukeš
V novoklasicistní budově, která od první třetiny minulého století sloužila Pražské burze peněžní a zbožní, po válce zasedalo Národní shromáždění. V roce 1948 tady mimochodem byla přijata Ústava 9. května. Ve druhé polovině 60. a první polovině 70. let pak nad ní přibyla dostavba v podobě baldachýnu neseného čtyřmi štíhlými sloupy: podle historiků architektury velmi zajímavý nápad, ovšem na urbanisticky krajně nevhodném místě. Po federalizaci Československa se budova stala sídlem Federálního shromáždění, jehož osudy skončily s rokem 1992. A různé, někdy i tristní nápady, jak naložit s velkým volným prostorem na prestižním místě vedle historické budovy Národního muzea, nakonec trumfla myšlenka nabídnout prostory americkému Rádiu Svobodná Evropa, do té doby sídlícímu v bavorském Mnichově.

Letecký pohled na budovu Národního divadla (vpředu) a budovu bývalého Federálního shromáždění
Po letošním jarním přestěhování rádia do nových bezpečnějších prostor na pražském Hagiboru se už nevrátily staré úvahy o umístění úředníků nebo dokonce tržnice: bylo jasné, že se sem rozšíří sousední Národní muzeum. Podle jeho ředitele Michala Lukeše převzetí nové budovy je pro muzeum téměř stejně významným dnem, jakým bylo zprovoznění jeho historického sídla.

"Návštěvníci tak budou moct obdivovat omnoho více exponátů, než jsme byli doposud schopni vystavit," slibuje Lukeš a pokračuje: "První velká výstava bude otevřena k 17. listopadu 2009. Jmenuje se Be Free!, bude umístěna především v kuloárech kolem tohoto hlavního zasedacího sálu a bude věnována 50., 60. až 90. létům 20. století, touze člověka po svobodě, a bude pochopitelně též příspěvkem Národního muzea k dvacátému výročí pádu železné opony a dvacátému výročí sametové revoluce."

Pavel Bém, foto: ČTK
Předání budovy Národnímu muzeu se však týká i celého širšího okolí. Podle pražského primátora Pavla Béma je "skutečným krokem, který zahajuje poměrně rozsáhlý projekt revitalizace Václavského náměstí, proměnu severojižní magistrály na městský bulvár a projekt zklidnění předpolí a předprostoru před Národním muzeem."

Tam za pár dní pražském řidiče potěší zmizení postupně odstraňovaných betonových zátarasů, což usnadní dopravu v centru města a také přístup chodců k dosud poměrně izolované sousední Státní opeře.