Někteří cizinci podle policie legalizují pobyt v Česku fingovaně

Ilustrační foto

Během roku, po vstupu Česka do evropského schengenského prostoru volného pohybu, vzrostl počet cizinců, kteří zneužívají možností legálního pobytu na českém území. A legalizovat pobyt lze například fingovanými sňatky. Takové jsou poznatky cizinecké policie. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Ilustrační foto
Svůj pobyt v Česku se snaží nezákonně legalizovat stovky cizinců. Pomocí českého víza se jim usnadňuje i možnost voleného cestování od Portugalska až po Estonsko. Zneužíváním pobytu v zemi se už zabývá i Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Jeho detektivové například nedávno zadrželi osmičlennou skupinu, která prý za tři roky zprostředkovala desítky účelových sňatků českých dívek s cizinci ze zemí bývalé Jugoslávie. Do Evropské unie se tak údajně dostali i zločinci, například členové klanu kosovských Albánců, na které byly vydány mezinárodní zatykače.

Vladislav Husák,  foto: autor
„Zaznamenáváme do jisté míry snahy o využití možností legalizovaného pobytu na území České republiky, například prostřednictvím fiktivních manželství, prostřednictvím fiktivního určování otcovství. Těch případů je zatím v České republice za uplynulý rok několik desítek, v některých případech několik stovek. Je to ale poměrně citlivá věc, kterou v tuto chvíli řešíme a ty trendy zaznamenáváme.“

Říká ředitel Cizinecké policie Vladislav Husák. Cizinecká policie po zrušení hranic zcela změnila formy své činnosti. Zaměřuje se hlavně na kontrolu nelegálních přistěhovalců. Jak připomíná plukovník Miloš Smetana, od minulého roku působí také na některých našich zastupitelských úřadech.

Miloš Smetana,  foto: autor
„Jejich hlavním úkolem je zabránit ilegální migraci, která by mohla z jednotlivých žádostí cizinců podávaných na zastupitelských úřadech následovat. Jde zejména o to posoudit kvality dokumentů k předkládaným žádostem a z těchto dokumentů vyhodnotit, zda tito cizinci skutečně přijíždějí za účelem deklarovaným v žádosti nebo s cílem zneužít pobytu v České republice.“

Ministerstvo vnitra pohlíží na možnost zneužívání legálního pobytu cizinců v Česku zdrženlivěji než Cizinecká policie. Podle ředitele odboru azylové a migrační politiky Tomáše Hajšmana přinesl schengen především pozitiva pro české občany.

Tomáš Hajšman,  foto: autor
„Pro nás schengen neznamená zneužívání rodinného života pro prosazení se do legálního postavení na území České republiky. To je fenomén, který tu existoval dávno před schengenem. A pokud akceleroval v současné době, stalo se tak z úplně jiných důvodů než kvůli zavedení schengenu. Myslím, že to, co přinesl schengen občanům, je veskrze pozitivní zpráva.“

Nicméně Cizinecká policie disponuje některými údaji, které naznačují nárůst zneužití legálního pobytu v zemi po vstupu Česka do schengenského prostoru. Policie začala také používat po celém území tzv. schengenbusy. Ty umí odhalit padělané nebo pozměněné doklady a dokumenty přímo v terénu. Policie se také chce zaměřit na cizince, kteří k nám přilétají z jiných zemí schengenu, ale nesplňují přitom podmínky pro vstup a pobyt u nás. Odhalování těchto osob je obtížné, protože z pohledu schengenu jde vlastně o vnitřní lety a cestující epodléhají hraniční kontrole.