Němcová v Německu: Této noci hvězdy nevyšly

teto_noci_hvezdy_nevysly.jpg

Ústřední dílo obrozenecké české spisovatelky Boženy Němcové, román Babička, vyšel krátce po svém českém vydání také v němčině (1858) a tvorba této autorky je dodnes v německém prostředí relativně známá. Nedávno objevil její životní osud a dílo i německý film. Hraný snímek "Této noci hvězdy nevyšly" s početnou účastí českých herců a filmařů byl uveden na omezených projekcích v Praze.

Dagmar Knöpfelová
Německá režisérka Dagmar Knöpfelová (*1956) vystudovala historii, sociologii a dějiny umění. Její filmařský zájem se tak částečně orientuje k námětům z historie. Osud Boženy Němcové ji inspiroval už v roce 2000 k napsání divadelní hry a v závěru roku 2005 vstoupilo do německých kin filmové zpracování s Corinnou Harfouchovou v hlavní roli Této noci hvězdy nevyšly. Vedle německé protagonistky vystupují Boleslav Polívka jako Josef Němec, Anna Polívková jako dcera manželů Němcových, dále Petr Forman, Ondřej Vetchý, Libuše Geprtová ve své poslední roli a za kamerou stál Jan Malíř. Znalkyně díla Boženy Němcové prof. Jaroslava Janáčková říká, že film je inspirován jejím "dopisovým trojfragmentem":

"Natřikrát ho rozepsala, nebyla schopná ho dopsat a asi to bylo už to poslední, co z jejího pera známe. Je to takový výkřik raněné duše a už zmatené mysli, odpusťte mně to. Tam je ta Němcová, kterou jinak vlastně neznáme a neznali bychom, bez všech těch clon, ve stavu jisté histerie. Jí se vyjevuje všechno, co ji bolelo, jako by tím byli vinni všichni, a ona neví, že na vině je příroda, která ji už odepisuje, která jí podráží nohy. Ona byla opravdu těžce nemocná a útěk z Prahy, který předcházel pobytu v Litomyšli a tomuto dopisu, už byl vlastně plný bludnosti."

Je taková Božena Němcová i ve filmu?

"Ve filmu je ta Božena Němcová nad sebou zoufalá, má ty světlé chvíle, kdy vzpomíná na zastávku v Chlumci nad Cidlinou, kdy vzpomíná na šťastné chvíle svého života, až na to, že v tom filmu se nepočítá s realitou. Ten film ukazuje třeba Josefa Němce jako takového primitivního hrubce, a dokonce alkoholika. A tak to nebylo. On byl skvělý, nadaný úředník finanční správy, který se dopustil toho, že se zúčastnil revoluce roku 1848, a to ho na jeho profesionální dráze tak skříplo, že vlastně celá rodina tím trpěla. Víte, Němec byl člověk, který uměl vystupovat i velmi třeba brutálně, ale on to byl, kdo pro ni dojel do Litomyšle, kdo za ni zaplatil dluh, který tam vznikl, a kdo ji na svých rukou vezl z té Litomyšle. Ale jinak jsem skoro litovala toho Bolka Polívku, protože ten tam chodil s jednou grimasou a nanejvýš kopal do dveří a byl trochu krutější, ale jinak to byla jedna grimasa. A to je škoda."

Corinna Harfouchová a Bolek Polívka'
Ty společensko-politické skřipce, jak vy říkáte, ale v tom filmu nevidíme.

"V tom filmu není nic, dokonce jestli si pamatujete, tak je tam scéna se slavnostní vernisáží babičky, jakoby se to odehrávalo v nějakém salonním prostředí, vybraní lidé tam padají kolem krku Boženy Němcové, je tam Eleonora Kounicová atd. To je tak biedermaierovská idyla! Když Babička vycházela po sešitech, Němcová byla na ošklivci, nejen z politických důvodů, ale proto, že měla mladého milence, byla pořád bez peněz... Žádná slavnostní vernisáž nebyla! Žádná taková Eleonora Kounicová, které ona věnovala Babičku, přeci se dlouho neozývala, žádné peníze neposlala. Ta dáma vůbec nemohla rozumět situaci této spisovatelky, této mámy."

Z filmu Této noci hvězdy nevyšly
Zatímco Táňa Fischerová ve filmu vytváří postavu, která je neskonale empatická a laskavá...

"Ano, ta krásná tvář a ta milá, s tou milou duší Táni Fischerové, tu nemůžeme doložit."

Vy jste se na tom filmu nějakým způsobem podílela?

"To by bylo těžké říct, že jsem se podílela. Paní režisérka mě v jistou chvíli vyhledala, dala mně přečíst ten scénář a já jsem jí sdělovala ty připomínky, které říkám Vám, ale ona konstatovala, že je pozdě, že už má vybrané herecké představitele a že už se točí."

Když připustíme, že se prostě jedná o pohled ze zahraničí, neopřený o hlubší znalost problematiky, je na tom filmu něco, co byste ocenila jako přínos k zobrazení Němcové?

"Je to jistě ta snaha ukázat ji v takovém tom detailu a v momentu největší životní krize, v momentu odchodu a konce. My o tom vlastně nic nevíme, čteme si s hrůzou ty dopisy, přitom ovšem tu situaci selhávání vlastních sil, tu jsme každý zažili, přinejmenším u svých blízkých ve chvíli, když odcházeli, když umírali. Tady to myslím nabývá zvláštního významu tím, že je to ta Němcová, ten génius komunikace. A tenhle rozměr historické figury, autentické, statečné, silné ženy, české ženy s českým osudem, ten tam bohužel není.

Paní režisérka je uchvácená tím, co ta smělá, odvážná žena... s jakou odvahou vypovídá o nejkřiklavějších bolestech svého domova, svého manželství atd. Dnešní feminismus hledá vlastně v každém prostředí takové nějaké obrazy, které potvrzují určitou tezi. A Němcová mohla být příležitost, která by tu tezi diferencovala, která by ji obohatila o nějaký specifický rys. Ten specifický rys je v Němcové, v té její nátuře, a je taky v tom českém prostředí. A to - tam není."

říká Jaroslava Janáčková o německém filmu Durch siese nacht sehe ich keinen einzigen Stern (Této noci hvězdy nevyšly).