Nemoc šílených krav v Česku potvrzena

V ČR se zatím na BSE nevyšetřují všechny poražené kusy

Po celý víkend likvidovali jihlavští hasiči celkem 7 tun odpadů z Kosteleckého masokombinátu. Na hranici u Dušejova na Jihlavsku hořely zbytky z porážky, u které se poprvé v České republice prokázalo podezření na takzvanou nemoc šílených krav. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Oheň spalující zbytky z nakažené krávy a další odpad z masokombinátu dohořel teprve v neděli večer. Spálení je totiž jediný možný způsob likvidace, který v podobných případech používají i v zemích Evropské unie. Podle veterinářů nemá prakticky žádný dopad na životní prostředí. Popel zahrabali hasiči do připravené prohlubně. Maso z dušejovské krávy nakažené bovinní spongiformní encefalopatií, ve zkratce BSE, podléhá likvidaci klasickým způsobem ve spalovně. Od pondělí se všechny poražené krávy starší 30-ti měsíců budou testovat na BSE. Rozhodla o tom v pátek Ústřední nákazová komise. Ředitel Státní veterinární správy Josef Holejšovský nepočítá s tím, že by výskyt nemoci šílených krav byl v Česku nějak extrémní:

"Já už jsem na to byl dotazován, jestli to není vrchol ledovce. Rozhodně není. Ta pravděpodobnost nálezů dalších, eventuelních, není větší než to, že to bude jeden ze sedmi tisíc, jeden z deseti tisíc, možná, že to nebude ani to."

Důvod nákazy BSE je předmětem šetření
Jak už v pátek po jednání Ústřední nákazové komise řekl ministr zemědělství Jan Fencl, Česká republika přistoupí k opatřením v souvislosti s výskytem nemoci šílených krav na svém území až na základě výsledků testu podezřelého vzorku, který provede laboratoř v německém Tübingenu. Ten by měl být znám příští čtvrtek. Vznikající prodlení není třeba podle ministra Fencla považovat za rizikové.

Jednou z nejčastěji opakovaných otázek je důvod nákazy. Mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben v rozhovoru pro Radio Praha připustil dvě možnosti:

"Mohlo dojít, podobně jako v Německu, k nakažení mléčnou náhražkou pro telata, kde v tomto sušeném mléku bývá nahražen mléčný tuk kafilérním tukem. Tyto směsi byly z ciziny dováženy, i možná komponenty pro tyto směsi. Druhá možnost je křížovou kontaminací, kdy v mísírně krmiv, kde se vyrábí krmivo z mouček pro prasata, masožravce nebo jiné druhy zvířat a následně pro skot a nedojde k dokonalému vyčištění tohoto mísícího zařízení, tak nějaká část může kontaminovat to krmení pro skot. To ovšem je stejně zvláštní, protože ty moučky, které k nám byly dováženy, byly údajně bezpečně vyrobené a na to máme certifikace. Do jisté míry možna dnes člověk chápe nedůvěru orgánů v Bruselu, kdy i zpochybnily tyto certifikace vlastních výrobců."

Evropa stále neprodyšněji zavírá své brány před českým hovězím. Od pondělí se české hovězí nesmí dovážet do Rakouska. Zesílené kontroly na česko-rakouských hranicích neminou ani turisty. Živý skot, hovězí maso ani výrobky z něj nebudou z České republiky dovážet ani Slovensko, Polsko a Litva. Maďarsko pak začne odebírat výhradně testované maso. Bulharsko i Německo vyčkávají s rozhodnutím do čtvrtka, kdy budou známy výsledky dalších kontrolních testů laboratoře v Tübingenu. Jak v neděli řekl ministr vnitra Stanislav Gross, příme i nepřímé ztráty a zvýšené náklady, které bude třeba vynaložit kvůli výskytu BSE v Česku, se budou počítat nikoliv ve stamilionech, ale spíše v miliardách korun.