Není voda jako voda, Poděbradky na dně Labe si nikdo stovky let nevšímal

K nejznámější domácím minerálkám patří prameny v Karlových Varech, foto: Barbora Němcová

Příroda ve svém podzemí opatruje vodu. Za stovky až tisíce let tak vnikne minerální voda nejvyšší čistoty a kvality. Každá je jiná složením i chutí. Unikátní analýzu 19 českých a slovenských minerálních vod provedl na podzim 2016 tým vědců.

Zbyněk Hrkal,  foto: Zdeněk Novák,  archiv ČRo
Právě čas je jedním z faktorů, který hraje velkou roli. Některé minerální vody mohou v podzemí strávit tisíce let, než se objeví na povrchu ve formě pramene. Za tak dlouhou dobu se mohou srážkové vody změnit k nepoznání. Například minerální voda Mattoni se tvoří v hloubce od 125 do 230 metrů. Co se děje v podzemí, vysvětluje hydrogeolog Zbyněk Hrkal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy:

"Na začátku celého procesu je déšť. Srážková voda se vsákne do podzemí, a od tohoto okamžiku začne přicházet nejdřív do styku s půdou. Jak postupuje do větší hloubky, přichází do styku s horninou. Záleží na řadě faktorů. Jednak na délce působení, tady pracujeme v geologickém časovém horizontu. Nepočítáme kontakt na dny, ani roky, ale desítky let, tisíce až milióny let. Pak záleží na tom, s jakým typem horniny ta srážková voda přichází do kontaktu. A tenhle vzájemný poměr dává výsledný efekt."

Řada lidí si myslí, že minerální vody někde vyvěrají.

"Celá řada minerálních vod zůstane v podzemí, a na povrch se za normálních podmínek bez přičinění lidské ruky nedostane. Typickou ukázkou je Poděbradka. Až do roku 1905 po desítky a stovky tisíc let vyvěrala na dně Labe. Nikdo si toho nevšiml, protože poměr obrovského objemu říční vody a malého objemu prosakující vody minerální, byl tak veliký, že minerální voda tam byla nezřetelná. Teprve v roce 1905 při náhodném vrtu, jehož původním cílem bylo získat vodu na zavlažování zámeckého parku, se objevil zdroj slavné minerální vody Poděbradka."

Byl ještě další překvapivý nález minerální vody?

Lázně Darkov,  foto: Hellooo,  Public Domain
"Napadá mě minerální voda v Darkově. Ten ale nebyl tak úplně překvapivý, protože už ve středověku byly určité indicie, že se tady vyskytovaly slané prameny. Jedná se o vody, které jsou uložené hluboko pod zemí. Na rozdíl od těch poděbradských, jsou už minerální vody v Darkově neobnovované. To jsou staré fosilní vody, na povrch se dostávají jedině čerpáním. Kdyby člověk ty vody na povrch nečerpal, tak tam zůstanou na věky uzavřené dál. Ale ve většině případů minerální vody skutečně vyvěrají na povrch přirozenou cestou ve formě nějakých pramenů. To je příklad Karlových Varů," uvedl hydrogeolog Zbyněk Hrkal.

Odběr minerálních vod se měří každých pět vteřin

Studie přinesla i data důležitá pro pochopení účinků jednotlivých minerálních vod na lidské zdraví, uvedla balneotechnička Jana Ježková ze Svazu minerálních vod:

Foto: Štěpánka Budková
"Každá má svoje specifika a svoje blahodárné účinky. U balených vod je vždycky potřeba číst etikety. Tam se dozvíte, jestli jsou slabě nebo středně mineralizované, které můžete pít každodenně bez jakéhokoliv omezení. Nebo jestli obsahuje více minerálních látek, a je vhodná když potřebujete rychle tyto látky doplnit. Na křeče je výborný hořčík, chybí mi vápník, půjdu se podívat, která minerální voda má více vápníku."

Odběr minerálních vod je přísně limitován, aby se zdroje zachovaly i pro budoucí generace. Měření se provádí v pětivteřinových intervalech a data jsou předávána Českému inspektorátu lázní a zřídel. Dá se v dnešní době ještě objevit další druhy minerálních vod?

"Pravděpodobnost, že by se na území České republiky objevil nějaký nový zdroj minerální vody, se opravdu blíží nule. Hydrogeologové už ví o všem. V současné době existuje tzv. lázeňský zákon, podle kterého každá vrtná firma, která by narazila na zdroj vody, která by splňovala kritéria pro minerální vodu, má povinnost nahlásit tento nález na Inspektorát lázní a zřídel. Ale znovu zdůrazňuji, ta pravděpodobnost je tady velice nízká. Naprostá většina zdrojů minerálních vod jsou už historického data, například Karlovy Vary z doby Karla IV. Naprostá většina těch zdrojů minerálních vod byla známa už od středověku, takže se spíše jedná o věc historickou," dodal hydrogeolog Zbyněk Hrkal.