Nová exportní strategie má snížit závislost na trzích EU

České firmy loni vyvezly zboží v rekordní hodnotě až tři biliony korun. Hlavní část exportu směřovala do zemí Evropské unie. Uvedl to premiér Petr Nečas, který společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou představil novou exportní strategii Česka do roku 2020.

Petr Nečas,  foto: ČTK
"Je to největší vývoz v dějinách ČR, ale 83 procent tohoto vývozu směřuje do zemí EU a jedna třetině tradičně a dlouhodobě směřuje do Německa. Prakticky 53 procent veškerého vývozu tvoří export dopravních zařízení a strojů."

I když jsou čísla pozitivní, představují úskalí českého exportu. Především je to silná závislost na obchodu s Evropskou unií a na jednom odvětví. Exportní strategie má proto podle premiéra Nečase snížit závislost vývozu na trzích unie, zvýšit počet exportních oborů a zapojit do vývozu více malých a středních podniků, aby export nebyl závislý na několika velkých firmách. Česko podle premiéra patří také k zemím s největším podílem vývozu zboží a služeb na hrubém domácím produktu a tento podíl stále narůstá:

"Kolem roku 1995 to bylo zhruba 50 procent, v roce 2010 téměř 80 procent. Jen pro srovnání, u našeho nejvýznamnějšího obchodního partnera, kterým je Německo, je podíl exportu na HDP pouze 50 procentní. I relativně zdravá česká ekonomika, pokud někde narazí na pokles poptávky po zboží v klíčových teritoriích, tak se to odrazí okamžitě i na ekonomické výkonnosti Česka, včetně podílu zaměstnanosti."

Proexportní strategie proto - kromě států Evropské unie - definuje 12 prioritních zemí pro český export, jako je Brazílie, Čína, Indie, Irák, Ukrajina či Spojené státy. Materiál obsahuje i 28 zájmových zemí, na které má být rovněž upřena zvýšená pozornost. Například do zemí EU směřuje vývoz v hodnotě 1 750 miliard korun. Do prioritních a zájmových zemí, je to podstatně méně, uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba:

"Vývoz do prioritních zemí, do těch, které se velmi atraktivně rozvíjejí, je pouze 213 miliard a vývoz do zemí zájmu mimo Evropskou unii někde kolem 136 miliard."

Při vývozu nerozhoduje jen kvalita daného produktu, ale i konkurenceschopné financování. Součástí proexportního balíčku je proto zvýšení pojistných fondů i navýšení kapitálu České exportní banky. Vzniknout má rovněž síť 70 obchodních misí, ve které propojí své síly ministerstvo, agentury CzechTrade či CzechInvest a to bez nároku na státní rozpočet. Cílem je dostat na diplomatická zastoupení ekonomicky vzdělaného člověka, který ví, co od něj čeští exportéři čekají, dodal ministr Martin Kuba. Co by bylo konkrétně jeho úkolem?

Martin Kuba,  foto: ČTK
"Pohybovat se v tom prostředí tak, aby dokázal získat pro české exportéry maximum informací a to i ze státní sféry. Jaké zakázky se tam budou vypisovat, jaké jsou tam poptávky, jaký je tam trend třeba v energetice nebo ve strojírenství. Jeho úkolem také bude konkrétní jednání s některými obchodními strukturami, které tam mají svoje projekty a čeští exportéři se mohou zapojit."

Premiér Petr Nečas se nedomnívá, že by mohl vzniknout při vytváření obchodních misí nějaký problém.

"Dříve tam byly třecí plochy. Ministerstvo zahraničí mělo pocit, že když tam bude nějaký obchodní zástupce nebo ekonomický diplomat, že se tak děje na úkor míst, které potřebuje. Tady vše zaplatí a dodá ministerstvo průmyslu a obchodu, čili já to považuji za absolutně bezkonfliktní věc."

Premiér Nečas připomněl, že při svých cestách má většinou letadlo plné podnikatelů. Teď je na řadě cesta do Turecka, opět s podnikatelskou misí.