Obci Nové Heřminovy hrozí zatopení

Údolí, v němž leží Nové Heřminovy na Bruntálsku, by mohla zatopit plánovaná přehrada na řece Opavě, foto: ČTK

Zatopení vesnice Nové Heřminovy se přiblížilo. Ministr zemědělství Jaroslav Palas prohlásil, že bude respektovat usnesení zastupitelů Moravskoslezského kraje, kteří doporučují vybudovat přehradu na řece Opavě. Pokud vláda projekt schválí, bude to znamenat likvidaci obce s 260 obyvateli a 150 domy. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Variant vodního díla na Opavě bylo vypracováno několik. Mezi moravskoslezskými zastupiteli však nakonec při hlasování zvítězila tzv. varianta velké přehrady, která počítá se zaplavením celé obce. Podle ministra zemědělství Jaroslava Palase by přehrada měla ochránit obyvatele před povodněmi. Právě ty byly v roce 1997 v lokalitě Krnovska a Opavska zničující. Proto byla následně vypracována studie ochranných nádrží Nové Heřminovy.

Údolí, v němž leží Nové Heřminovy na Bruntálsku, by mohla zatopit plánovaná přehrada na řece Opavě, foto: ČTK
"Ministerstvo zemědělství deklarovalo potřebu, aby se o výsledné doporučující variantě rozhodlo v samotném regionu. Obec Nové Heřminovy si nechala pro svoji potřebu vypracovat zcela novou variantu. Jednalo se o tzv. variantu malé nádrže, při jejíž realizaci by byla většina obce nedotčena."

Studie Nových Heřminov má prokázat, že přehrada vlastně není potřebná, že by pro ochranu před povodněmi stačilo provést okamžitá územní opatření. Toto stanovisko podporují i ekologové. Například Lenka Daňhelová ze sdružení Arnika, která rozhodnutí krajských zastupitelů kritizuje.

"Nám to připadá jako to nejhorší možné řešení z těch, která se nabízela a znamená to v podstatě, že problém protipovodňové ochrany posunuli někdy do roku 2010, kdy, jak říkal ministr Palas, by se ta přehrada měla začít připravovat."

Podle ekologů existuje možnost realizovat protipovodňová opatření, na které by přispěla i Evropská unie, okamžitě. Navrhují, aby ochrana byla řešena komplexně v celém toku řeky. Například systémem remízků, zasakovacích pásů, komplexních pozemkových úprav, či ohrazením toku ve městech. Cílem je zadržet vodu tam, kde v dané chvíli spadne a nenechat ji v obrovském množství téci do měst. Starosta Nových Heřminov Antonín Maňák patří k rezolutním odpůrcům stavby a doufá, že zvítězí zdravý rozum. Jak říká Lenka Daňhelová, rozhodnuti bojovat proti přehradě jsou i obyvatelé obce.

"My jsme s heřminovskými ve spojení. Když se dozvěděli o tom rozhodnutí krajských zastupitelů, tak z toho byli nešťastní, někteří dokonce měli v očích slzy. Připadá jim, že se řeší protipovodňová ochrana jednoho města na úkor jiných obyvatel. Připadá jim to nespravedlivé. Už třeba proto, že jsou ve spojení s obcemi na horním toku řeky Opavy a pro jejich ochranu vlastně ti krajští zastupitelé nehodlají udělat vůbec nic."

Nepřímo do rozhodování o vybudování přehrady vstoupili před nedávnem i velcí regionální zaměstnavatelé. Sedm podnikatelů z Krnovska a Opavska vydalo prohlášení, kde uvádí, že pokud nebudou na řece Opavě vybudována dostatečná protipovodňová opatření, přestěhují své firmy jinam. Vodní dílo Nové Heřminovy má stát kolem tří miliard korun a jak uvedl bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, Evropská unie na takto problémovou stavbu nepřispěje. Nechce se totiž pouštět do podpory projektů, které vyvolávají nesouhlas u části veřejnosti.