Obnovená expozice v táborském muzeu se pokusí vtáhnout návštěvníka do období husitství

Foto: www.husitskemuzeum.cz

Husitské muzeum v Táboře se v srpnu chystá otevřít novou expozici věnovanou husitství. Na co se mohou návštěvníci těšit?

Foto: www.husitskemuzeum.cz
Expozice o dějinách husitství, kterou donedávna mohli návštěvníci v muzeu vidět, už nebyla vyhovující, vysvětluje historik muzea Zdeněk Vybíral:

"Jedná se o pokus celkově obnovit původní expozici, která byla v Husitském muzeu nainstalována na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Ta původní expozice už přece jenom nevyhovovala ani současným vědeckým poznatkům o husitství a našich starších dějinách ani způsobům, jak tyto poznatky představit veřejnosti.“

Při přípravě nové expozice spolupracovalo muzeum s předními českými odborníky na dobu husitskou.

"Snažili jsme se nabídnout návštěvníkům pohled na husitství nezatížený předchozími interpretacemi nebo pohledem dřívějších generací. Zejména v době socialistického režimu bylo husitství používáno jako prostředek ideologického boje, což pohled současných generací na husitství trochu pokřivilo."

Autoři expozice by proto byli rádi, kdyby si návštěvník udělal na důležitou, složitou a záhadami opředenou dobu husitství svůj názor sám, aby jej muzeum vtáhlo do středověké atmosféry. Pomoci by mu v tom měla celá řada audiovizuálních prvků a exponátů.

Starostka Tábora Hana Randová a Zdeněk Vybíral,  foto: www.husitskemuzeum.cz
"Máme připraveno několik audiovizuálních programů, které se vztahují k životu Jana Husa, k výtvarným památkám, které nějakým způsobem interpretují jeho život a tradice spjaté s Janem Husem. Další z těch audiovizuálních programů se vztahuje přímo ke kostnickému koncilu a představuje kroniku kostnického koncilu, během něhož byl Hus odsouzen a upálen."

Expozice je podle Zdeňka Vybíral hodně zaměřená na děti, pro které jsou připraveny speciální programy.

Provoz obnovené expozice měl být zahájen v červenci, termín se ale kvůli technickým problémům posunul. Při srpnovém otevření se její autoři chystají připomenout i důležitá výročí spjatá s tímto měsícem a samozřejmě husity - slavné bitvy u Tachova, Domažlic nebo naopak přijetí Zikmunda Lucemburského za českého krále.