Odborníci považují program rozvoje českého školství za dobře zpracovaný dokument

Pozitivního hodnocení se od zahraničních odborníků dočkal tým připravující Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, takzvanou Bílou knihu. Zahraniční odborníci považují tento dokument o budoucnosti českého školství za komplexní a velmi dobře sestavený. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Bílá kniha předpokládá reformu školství na všech vzdělávacích stupních. Řada změn čeká i na učitele. Pokud školští znalci prosadí svůj požadavek, bude muset například každý předškolní pedagog absolvovat nejméně bakalářské studium na některé z pedagogických fakult vysokých škol. Dokument předpokládá také co nejširší integraci handicapovaných dětí do škol, upouštění od "biflování" faktografických údajů či posílení výuky jazyků. Významný je i požadavek na dosažení co nejvyššího možného vzdělání pro co největší počet lidí. Expertní tým českému Ministerstvu školství doporučil například upravit text dokumentu tak, aby byl lépe srozumitelný i široké veřejnosti, dopracovat časový harmonogram jednotlivých reforem a upřesnit způsob jejich financování. Zahraniční odborníci se rozcházejí s autory Bílé knihy pouze v otázce zavedení školného. Tvrdí, že by se mohlo jednat o další zdroj financování vzdělávání. Ministr školství Eduard Zeman přesto školné dále odmítá. Příprava Bílé knihy spěje pomalu ke konci. Seminář, který proběhne příští týden, by měl diskusi nad dokumentem ukončit. V prosinci by ho mělo ministerstvo školství předložit k projednání vládě.