Ostravská zoo pomáhá zachránit vzácné opice

Languři indočínští ve své domovině

Kdysi byli považováni za vyhubené. V 90. letech byl Langur indočínský znovuobjeven v odlehlých lesích na severu Vietnamu. Zoo Ostrava ochranu tohoto kriticky ohroženého druhu podporuje již od roku 2016.

Languři indočínští | Foto: Quyet Le,  Flickr,  CC BY-SA 2.0

Langur indočínský patří mezi 25 nejohroženějších primátů světa. Ve Vietnamu přežívá posledních asi 200 jedinců. Největší hrozbou pro přežití je úbytek jeho životního prostředí zapříčiněný masivním odlesňováním a ilegální lov pro maso. Cílem záchranného projektu je rozšířit chráněné území a propojit jednotlivé lokality biokoridory.

Zoo Ostrava podporuje projekt již od roku 2016 díky programu Koruna ze vstupu, později Dvě koruny ze vstupu. V rámci něj ostravská zoo spolu se svými návštěvníky poskytla projektu již více než 300 000 Kč. V roce 2017 byla ochrana langurů podpořena také charitativním Během Zoo Ostrava pro langury, díky němuž byl do Vietnamu zaslán výtěžek ve výši 140 000 Kč.

Ostravská zoo díky chovnému páru zachraňuje lemury

Pár lemurů šedohlavých | Foto: Enrico Gombala,  archiv Zoo Ostrava

Sama ostravská zoo chová vzácné druhy opic. Lemuři patří ve své domovině, to je na Madagaskaru, k ohroženým. Vzácní jsou nejen v přírodě, ale také v lidské péči, což je i případ lemurů šedohlavých.

Jsou chováni pouze ve třech zoologických zahradách v Evropě. Kromě Ostravy je to Zoo Linton a pak francouzská Zoo Mulhouse. V péči lidí je pouze 20 těchto opic, v přírodě několik stovek a to pouze v chráněných oblastech. Nový chovný pár v Zoo Ostrava je tak nadějí pro posílení velmi skromné evropské i světové populace a zachování tohoto lemura pro příští generace.

Lemur šedohlavý | Foto: Pavel Vlček,  archiv Zoo Ostrava